Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer - 2022

Med det här erbjudandet vill vi initiera genomförbarhetsstudier och FoI-projekt i branschöverskridande samarbeten. Projekten ska generera kunskap i form av nya lösningar, nya metoder, nya demonstratorer och ny kompetens inom alla områden där lättvikt är av intresse. Detta ska leda till ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknik.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt på max 3 år för utveckling av ny lättviktsteknik med industriella tillämpningar. Genomförbarhetsstudier på max 1 år som utvärderar nya idéer med potential till FoI-projekt.

Vem kan söka?

Konsortier av företag, institut, universitet, högskolor, offentliga aktörer och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Minst två behovsägande företag med konkreta industriella behov. Engagemang av SMF uppmuntras.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens totala budget är på 45 miljoner kronor. Maximal bidragsnivå för FoI-projekt är 50 procent. För genomförbarhetsstudier kan bidrag på högst 800 000 kronor sökas, motsvarande maximalt 80 procent av de stödberättigande kostnaderna.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cecilia Ramberg

  LIGHTers programchef. Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter.

  +10-228 47 05

  Magdalena Juntikka

  Kontaktperson angående hållbarhetsanalysen

  +10-228 49 76

  Mats Zackrisson

  Kontaktperson angående hållbarhetsanalysen

  +10-228 46 88

  Samer Yacoub

  Utlysningsansvarig på Vinnova. Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 86

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2022-01033

  Statistik för sidan