Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt :

Lättvikt - 2017 höst

Stängde 4 september 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa branschöverskridande ny kunskap i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förprojekt eller Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt) som utgår från konkreta industriella behov. De ska skapa flexibilitet, marknadsanpassning och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknologi.

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Förprojekt: högst 0,5 miljoner kronor.
FoI-projekt: inget tak satt.
Erbjudandets totala budget är 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 % av projektets kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandets syfte är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att bygga ny kunskap och kompetens, genom att stärka samverkan mellan forskning, utveckling och implementering samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

  Erbjudandet är öppen för två typer av projekt: Förprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt).

  Förprojekt Förprojekt är förberedande projekt på högst 9 månader med målet att leda fram till en ansökan om ett Forsknings och Innovationsprojekt. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas.

  Forsknings och Innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 % av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 % lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 % viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Passar erbjudandet mitt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konsortier av juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörerna ska ha förmåga till, och intresse av, att i samverkan utveckla lättviktslösningar samt bidra till målen i det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. För att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar ser vi gärna ett stort engagemang av små och medelstora företag i projekten.

  Det är en fördel om projekten har deltagare som representerar olika branscher för att tillför olika kunskap till projektet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hög-Precision Material Modell för Hög-Presterande Multisikt Material KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 471 250 kr Pågående 2017-04260
  Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll Swerea IVF AB 500 000 kr Avslutat 2017-04261
  Tillförlitlig lättviktsdesign av gjutna komponenter i tåg och lastbilar Bombardier Transportation Sweden AB 500 000 kr Avslutat 2017-04263
  KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW) Swerea KIMAB AB 500 000 kr Avslutat 2017-04258
  Torr förbehandling för kvalitetssäker limning av multimaterial RISE IVF AB 2 550 000 kr Pågående 2017-04257

  Diarienummer 2016-05185

  Statistik för sidan