Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt :

Strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt - ht 2016

Stängde 23 september 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa branschöverskridande ny kunskap i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förprojekt eller Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt) som utgår från konkreta industriella behov. De ska skapa flexibilitet, marknadsanpassning och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknologi.

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Förprojekt: högst 0,5 miljoner kronor.
FoI-projekt: inget tak satt.
Erbjudandets totala budget är 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 % av projektets kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandets syfte är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att bygga ny kunskap och kompetens, genom att stärka samverkan mellan forskning, utveckling och implementering samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

  Erbjudandet är öppen för två typer av projekt: Förprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt).

  Förprojekt Förprojekt är förberedande projekt på högst 9 månader med målet att leda fram till en ansökan om ett Forsknings och Innovationsprojekt. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas.

  Forsknings och Innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 % av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 % lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 % viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Passar erbjudandet mitt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konsortier av juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörerna ska ha förmåga till, och intresse av, att i samverkan utveckla lättviktslösningar samt bidra till målen i det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. För att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar ser vi gärna ett stort engagemang av små och medelstora företag i projekten.

  Det är en fördel om projekten har deltagare som representerar olika branscher för att tillför olika kunskap till projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  FiAM3D - Fiberarmerade 3D-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner. WEMATTER AB 500 000 kr Avslutat 2016-04354
  Styvare konstruktionsmaterial för lättvikt FLEXPROP AB 475 000 kr Avslutat 2016-04332
  Vidareutveckling och industrialisering av högpresterande aluminiumkomponenter i extrem miljö RISE SWECAST 4 000 000 kr Pågående 2016-04330
  Formsprutning av strukturella komponenter Lunds universitet 498 865 kr Avslutat 2016-04351
  PRODKOMP2 - Konkurrenskraftiga PRODuktionspprocesser för multimaterialKOMPonenter steg 2 RISE SICOMP AB 4 450 000 kr Avslutat 2016-04349
  Högpresterande lätta stålsandwichmaterial Luleå tekniska universitet 5 204 000 kr Pågående 2016-04343
  Optimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer Volvo Personvagnar Aktiebolag 3 000 000 kr Avslutat 2016-04341
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-02904