Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt :

LIGHTer - ny kunskap och kompetens i branschöverskridande samverkan

Stängde 21 juni 2018

Erbjudandet riktar sig till företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att i branschöverskridande samverkan bygga ny kunskap och kompetens i form av lösningar, metoder, demonstratorer och utveckling av nya och befintliga leverantörskedjor.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Bidrag ges för projekt där ni i samverkan vill utveckla nya lättviktslösningar. Dessa ska vara i form av metoder, demonstratorer och kompetens som kan föra ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar. Ni kan söka för två typer av projekt vilka ska utgå från konkreta industriella behov: genomförbarhetsstudier eller forsknings- och innovationsprojekt.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till företag, institut, universitet och högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Utlysningens budget är 50 miljoner kronor. Genomförbarhetsstudier kan söka 800 000 kronor med bidrag på högst 80 procent. Forsknings- och innovationsprojekt kan söka utan beloppsgräns med bidrag på högst 50 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det Strategiska Innovationsprogrammet LIGHTer finansierar projekt som leder till att ny branschöverskridande kunskap genereras i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens. Målet är att snabbt få ut ny lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

  Finansiering kan sökas för två typer av projekt

  Genomförbarhetsstudier är förberedande projekt på högst nio månader där förutsättningarna för ett kommande forsknings och innovationsprojekt ska undersökas.

  Forsknings och Innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är maxmalt tre år.

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 procent av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande kriterier uppnås vilket även ska motiveras i ansökan.

  • Minst 20 procent lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • Minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • Minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • Minst 20 procent viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Ultrastyva och starka kompositer för strukturer med komplex geometri CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 800 000 kr Avslutat 2018-02856
  Virtuell korrosionsprovning för snabbare utveckling av lättviktskomponenter Swerim AB 1 885 600 kr Pågående 2018-02833
  Lättare och bättre krockskydd från energiabsorberande 3D-armerade kompositmaterial KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 800 000 kr Pågående 2018-02838
  Lätt och stark textil för skyddsprodukter SAAB Barracuda AB 468 000 kr Pågående 2018-02848
  Graderad additiv tillverkning i högtemperaturlegeringar Swerim AB 800 000 kr Pågående 2018-02849
  STYRNING AV MATERIALEGENSKAPERNA FÖR PRECISIONSGJUTNING RISE SWECAST AB 3 800 000 kr Pågående 2018-02846
  Ytskydd i flygplanskonstruktioner NewSoTech AB 2 507 530 kr Pågående 2018-02830
  Reogjutna chassiskomponenter i aluminium för fordon (ReCKA) Scania CV Aktiebolag 5 134 672 kr Pågående 2018-02831
  Lättare komponenter genom additiv tillverkning av aluminiumlegeringar RISE IVF AB 5 140 000 kr Pågående 2018-02844
  Tillverkning av lätta, robusta bärkonstruktioner från kombinerade lätta material RISE SICOMP AB 3 447 697 kr Pågående 2018-02855
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00728