Strategiska innovationsprogrammet Innovair

Målet med det strategiska innovationsprogrammet Innovair är att öka omsättningen för svensk flygindustri med 100 procent från dagens dryga 20 miljarder. Samtidigt ska exportandelen öka från 70 till 90 procent. Den forskning som bedrivs inom området ska också bidra till EU:s miljömål.

Svensk flygteknik är världskänd

Svensk flygteknik är internationellt erkänd och området bidrar utöver export även till hög innovationsförmåga, kvalificerade arbetstillfällen, samhällstjänster, tekniköverföring till andra områden samt till landets försvars- och säkerhetsförmågor.

Innovair samlar intressenter inom flygteknik

För att uppnå målen har tre gemensamma innovationsagendor, senast 2016, tagits fram av landets samlade flygteknikintressenter innefattande storföretag, små och medelstora företag, universitet och högskolor, institut samt branschorganisationer och myndigheter.

Innovair drivs av representanter från samtliga dessa olika flygteknikintressenter. Projektverksamheten drivs under två olika forskningsprogram med öppna utlysningar. Dessa är dels NFFP (Nationellt Flygtekniskt ForskningsProgram) och dels SWE Demo - Flygtekniskt demonstratorprogram för ökad konkurrenskraft, miljöanpassning och flygsäkerhet.

Läs mer om programmet

Kontakt

Anders Blom

Programchef, FOI

anders.blom@innovair.org

Sanna Edlund

Handläggare

+46 8 473 31 63

sanna.edlund@vinnova.se

Senast uppdaterad 19 maj 2017 Statistik för sidan Diarienummer 2017-02651