Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom detta erbjudande ville vi bana väg för innovationer som annars inte hade kunnat förverkligas.

Senast uppdaterad 7 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2016-04873