Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Var med och utveckla hållbar användning av plast

I det här erbjudandet kan ni söka bidrag för att vidareutveckla helhetslösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast.

Vem kan söka?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är cirka 5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats via länken nedan.

  I det här erbjudandet riktar vi oss till projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast. Projekten ska tillämpa ett systemperspektiv och utveckla lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar plastanvändning. De förväntas bidra till mer än bara tekniska lösningar. Även aspekter som rör exempelvis affär, policy, logistik och organisation är viktiga i detta erbjudande.

  Förväntade resultat efter genomfört projekt

  Efter ett genomfört innovationsprojekt med bidrag från RE:Source förväntas dessa resultat presentaras.

  • Tydligt beskrivna tekniska, marknadsrelaterade, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta systemlösningen
  • Systemlösningens miljömässiga hållbarhet är analyserad ur ett helhetsperspektiv.
  • Relevanta aktörer, som behovsägare, leverantörer och utförare, är identifierade och engagerade för nästa steg i utvecklingen av systemlösningen.

  Detta är den första i en serie om tre utlysningar som RE:Source ska genomföra med denna inriktning och med tre olika typer av erbjudanden.

  Links

  Diarienummer 2018-03042

  Statistik för sidan