Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

Var med och utveckla hållbar användning av plast

Stängde 25 september 2018

I det här erbjudandet kan ni söka bidrag för att vidareutveckla helhetslösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast.

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är cirka 5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 5 jul 2018
  Öppnar för ansökan
  5 jul 2018
 • 25 sep 2018
  Ansök senast
  25 sep 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats via länken nedan.

  I det här erbjudandet riktar vi oss till projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast. Projekten ska tillämpa ett systemperspektiv och utveckla lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar plastanvändning. De förväntas bidra till mer än bara tekniska lösningar. Även aspekter som rör exempelvis affär, policy, logistik och organisation är viktiga i detta erbjudande.

  Förväntade resultat efter genomfört projekt

  Efter ett genomfört innovationsprojekt med bidrag från RE:Source förväntas dessa resultat presentaras.

  • Tydligt beskrivna tekniska, marknadsrelaterade, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta systemlösningen
  • Systemlösningens miljömässiga hållbarhet är analyserad ur ett helhetsperspektiv.
  • Relevanta aktörer, som behovsägare, leverantörer och utförare, är identifierade och engagerade för nästa steg i utvecklingen av systemlösningen.

  Detta är den första i en serie om tre utlysningar som RE:Source ska genomföra med denna inriktning och med tre olika typer av erbjudanden.

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-03042