Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

RE:Source: verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Stängde 29 augusti 2018

Sök finansiering för att utveckla verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänster. Innovationsprogrammet RE:Source finansierar nu via Energimyndigheten, Vinnova och Formas projekt för cirka fem miljoner kronor inom området.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg som kan bidra till mer resurseffektiva och miljömässigt hållbara produkter eller tjänster

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är cirka fem miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 23 maj 2018
  Öppnar för ansökan
  23 maj 2018
 • 29 aug 2018
  Ansök senast
  29 aug 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Utlysningen syftar till att stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg för en kvantitativ bedömning av resurseffektivitet för produkter och tjänster.

  Projektresultaten ska bidra till praktiskt användbara verktyg. De bör också ha potential att fungera som underlag för nya eller förbättring av befintliga, nationella eller internationella standarder. Det gäller standarder för beräkning av resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter och tjänster.

  I projekten ska ingå planering och åtgärder för att säkerställa en bred användning av resultaten.

  Klicka här för att komma till ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02550