Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

RE:Source - styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Stängde 29 augusti 2018

Här kan ni söka bidrag för projekt som syftar till att förbättra befintliga styrmedel och bidra till ökad resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter. Inom innovationsprogrammet RE:Source utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka fyra miljoner kronor.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Stöd för projekt som syftar till att förbättra befintliga styrmedel och därigenom kan bidra till ökad resurseffektivitet och miljömässig hållbarhet för produkter

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Budget för utlysningen är cirka 4 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Målet med den här finansieringen är att få fram beslutsunderlag som kan forma och utveckla de styrmedel som finns för hur produkter bör utformas för att bli mer resurseffektiva genom hela sin livscykel.

  Projekten ska fokusera på förutsättningar för och konsekvenser av denna utveckling av styrmedel.

  Utlysningen genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

  Klicka här för att komma till ansökan

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02549