Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

RE:Source - Innovationer för hållbar materialanvändning

Stängde 6 februari 2018

I det här erbjudandet kan ni söka finansiering för projekt som ska bidra till hållbar materialanvändning. Programmet RE:Source riktar sig särskilt till projekt som minskar avfallsmängderna eller bidrar till förbättrad arbetsmiljö inom avfallshantering och återvinning.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utveckling och demonstration av innovationsbaserade lösningar som ska kunna bidra till en hållbar materialanvändning

treklover2

Vem kan söka?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 37 miljoner kronor.

Vad handlar erbjudandet om?

Syftet med det här erbjudandet är att stödja utveckling och demonstration av innovationsbaserade lösningar som ska kunna bidra till en hållbar materialanvändning. Utlysningen riktar sig till företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor med verksamhet i Sverige.

Projekten ska bidra till lösningar som gäller en eller flera av RE:Sources tre samhällsutmaningar nedan. Även förbättrad arbetsmiljö inom hantering- och återvinning av avfall ingår i utlysningen.

Projekten ska inrikta sig mot en eller flera av RE:Sources tre samhällsutmaningar:

 • Resurseffektivt samhälle; avser generellt förebyggande av avfall
 • Hållbar materialförsörjning; avser generellt ökad och mer hållbar materialåtervinning
 • Hållbart energisystem; avser generellt avgiftning av avfall och hållbar omvandling av avfall till energiprodukter

Vi efterfrågar särskilt ansökningar med lösningar som bidrar till:

 • förebyggande av avfall och/eller
 • förbättrad arbetsmiljö

Projekt som beviljas finansiering kan tidigast starta 15 juni 2018 och som längst pågå till 30 juni 2020.

Inom RE:Source finansierar Energimyndigheten, Vinnova och Formas projekt för cirka 37 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • 29 nov 2017
  Öppnar för ansökan
  29 nov 2017
 • 6 feb 2018
  Ansök senast
  6 feb 2018
 • Ansökan administreras av Energimyndigheten

  Om ansökningslänken nedan inte fungerar kan det bero på att länken hos Energimyndigheten har ändrats. Gå i så fall in på energimyndigheten.se där ni hittar erbjudandet under rubriken Utlysningar på startsidan.

  Börja i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan, så börja i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Ansök här

  Frågor?

  If you have any questions, please don't hesitate to contact us.

  Lars Nybom

  Ansvarig på Vinnova

  07 463 31 23

  lars.nybom@vinnova.se

  Lars Nybom

  Handläggare

  +46 8 473 31 23

  lars.nybom@vinnova.se

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05323