Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utlysning inom Cirkulär ekonomi för samarbete med Indien

STÄNGNING FRAMFLYTTAD TILL DEN 17 AUGUSTI. EN AV DE INDISKA FINANSIÄRERNA, DST, FINANSIERAR ENDAST AKADEMISKA PARTER. Det här erbjudandet riktar sig till aktörer i Sverige som vill samverka med aktörer i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet, vars syfte är att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Syftet med denna utlysning är att stötta forsknings- och innovationsprojekt av relevans för omställningen till cirkulär ekonomi. Svenska sökanden skickar in sin ansökan till Formas som är ansvarig myndighet i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt inom Cirkulär ekonomi. Projekten ska resultera i ny kunskap eller en ny process, produkt eller tjänst. Vi finansierar forsknings- och utvecklingsaktiviteter i Sverige som bedrivs i samverkan med indiska projektparter. Projekttid: max. tre år.

Vem kan söka?

Aktörer i Sverige som vill samverka med aktörer i Indien. Vi uppmuntrar deltagande från olika typer av aktörer i Sverige, som företag, universitet, universitetssjukhus, högskola, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 6 miljoner kronor. Icke-ekonomiska forskningsutförande organisationer kan få upp till 100 procent medan företag och offentlig sektor förväntas medfinansiera sina stödberättigade kostnader. Tillgänglig finansiering svensk sida: 69 miljoner.

Viktiga datum

  • Ladda ner mallar för bilagor

    Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

    Diarienummer 2022-01328

    Statistik för sidan