Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Samarbeten med Indien

Samarbeten med Indien

Tidigare ansökningstillfällen

Utlysning inom Cirkulär ekonomi för samarbete med Indien
Stängde 17 augusti 2022

STÄNGNING FRAMFLYTTAD TILL DEN 17 AUGUSTI. EN AV DE INDISKA FINANSIÄRERNA, DST, FINANSIERAR ENDAST AKADEMISKA PARTER. Det här erbjudandet riktar sig till aktörer i Sverige som vill samverka med aktörer i Indien i gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Utlysningen är en del av det svensk-indiska innovationspartnerskapet, vars syfte är att stärka relationerna inom forskning och innovation för att gemensamt skapa välstånd och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar och hållbar utveckling genom innovation. Syftet med denna utlysning är att stötta forsknings- och innovationsprojekt av relevans för omställningen till cirkulär ekonomi. Svenska sökanden skickar in sin ansökan till Formas som är ansvarig myndighet i Sverige.

Senast uppdaterad 22 juni 2023

Diarienummer 2021-04793

Statistik för sidan