Resebidrag EUREKA och Eurostars:

Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Stängde 1 februari 2017

Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Resebidrag SSBBS 2016 1928DIAGNOSTICS AB 15 000 kr Avslutat 2016-00719
  Swiss-Scandinavian Bio-Business Zurich 2016 Redoxis AB 7 500 kr Avslutat 2016-00300
  Medverkan på Eurostars Match 4 april Helsingfors UbiGo Innovation AB 4 000 kr Avslutat 2016-02651
  ICT solutions for smart cities 4IT I MALMÖ AB 15 000 kr Avslutat 2016-02195
  Resebidrag Eurostars match- ICT solutions for smart cities, Helsingfors BZZT AB 7 000 kr Avslutat 2016-02235
  Eurostars Match - ICT Solutions for Smart Cities MINDCONNECT AB 4 600 kr Avslutat 2016-02219
  Möte UK inför Eureka ANVA POLYTECH AB 0 kr Avslutat 2016-01062
  Deltagande i Swiss Nordic Bio - 8 februari i Zürich Emplicure AB 7 817 kr Avslutat 2017-00974
  Innovations to heal chronic wounds ILYA PHARMA AB 15 000 kr Avslutat 2017-00991
  Smart Products for Automated Transportation VERIDICT AB 15 000 kr Avslutat 2016-03717