Resebidrag EUREKA och Eurostars:

Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Stängde 31 december 2011

Resebidrag EUREKA och Eurostars 2011

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Besök i Israel 27/11 - 11/12 Stress Medicine SMAB AB 12 000 kr Avslutat 2010-02875
  Resebidrag inför Eurostar Ansökan Minesto AB 25 000 kr Avslutat 2011-00348
  Watec Aqua-Q AB 12 000 kr Avslutat 2011-04008
  EUREKA Resebidrag Wattguard Svenska WG Energi AB 10 360 kr Avslutat 2011-01757
  Resebidrag: Nanologica - leading stem cell therapy towards treatment of neural disorders Nanologica AB 25 000 kr Avslutat 2011-01978
  Visit to Epigenomics AG, Berlin Chundsell Medicals AB 7 130 kr Avslutat 2011-03242
  Resebidrag EUREKA och Eurostars, Projekt Ceasar, Redsense Medical AB Redsense Medical AB 15 000 kr Avslutat 2011-03769
  NanoBio-surfaces Addbio AB 12 000 kr Avslutat 2012-00184
  MTXImsys Imsys AB 8 350 kr Avslutat 2011-04433
  EUREKA Resebidrag:Utveckling av integrerad pneumatisk linjärmotor SO Elektronik Aktiebolag 13 000 kr Avslutat 2011-03942