Resebidrag EUREKA och Eurostars:

Resebidrag EUREKA

Stängde 31 december 2015

Resebidrag EUREKA (nätverksprojekt, klusterprojekt, Eurostarsprojekt)

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  YourFlow SWII elevator ptich YourFlow AB 15 000 kr Avslutat 2015-04179
  Resebidrag Eureka Nederländerna MONOCL AB 12 296 kr Avslutat 2015-04124
  Resebidrag Eureka och Eurostars, ENIGIO TIME AB ENIGIO TIME AB 12 000 kr Avslutat 2015-05163
  Resebidrag Eureka Schweiz Midsummer AB 15 000 kr Avslutat 2015-04490
  Resebidrag Eureka: Kemisk separering och hantering av svingödsel i Spanien ENSY AB 0 kr Avslutat 2015-06476
  Resebidrag SWII Baden Prindit AB 15 000 kr Avslutat 2015-06431
  Innovativt strålskydd TEN MEDICAL DESIGN AB 15 000 kr Avslutat 2015-06088
  Resebidrag Eureka, Schweiz SIGMA CONNECTIVITY AB 6 260 kr Avslutat 2015-04747
  Resebidrag Eureka Schweiz SENIONLAB AB 7 500 kr Avslutat 2015-04707
  Deltagandei i SWII:s nätverkskonferens om Innovativa smarta och uppkopplade fabriker OPTIMATION AB 0 kr Avslutat 2015-04548
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-04076