Resebidrag EUREKA och Eurostars:

Resebidrag EUREKA

Stängde 31 december 2015

Resebidrag EUREKA (nätverksprojekt, klusterprojekt, Eurostarsprojekt)

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Resebidrag Eureka, Schweiz SIGMA CONNECTIVITY AB 6 260 kr Avslutat 2015-04747
  Resebidrag Eureka och Eurostars, ENIGIO TIME AB ENIGIO TIME AB 12 000 kr Avslutat 2015-05163
  Innovativt strålskydd TEN MEDICAL DESIGN AB 15 000 kr Avslutat 2015-06088
  Resebidrag SWII Baden Prindit AB 15 000 kr Avslutat 2015-06431
  Resebidrag Eureka: Kemisk separering och hantering av svingödsel i Spanien ENSY AB 0 kr Avslutat 2015-06476
  Resebidrag Eureka Nederländerna MONOCL AB 12 296 kr Avslutat 2015-04124
  YourFlow SWII elevator ptich YourFlow AB 15 000 kr Avslutat 2015-04179
  Resebidrag Eureka Schweiz Midsummer AB 15 000 kr Avslutat 2015-04490
  Deltagandei i SWII:s nätverkskonferens om Innovativa smarta och uppkopplade fabriker OPTIMATION AB 0 kr Avslutat 2015-04548
  Resebidrag Eureka Schweiz SENIONLAB AB 7 500 kr Avslutat 2015-04707