Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel:

Proteinforskning och processutveckling för biologiska läkemedel - större projekt

Planerad till september 2018

Det här erbjudandet ska stödja större samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknik som bidrar till ökad kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel. Observera att uppgifterna i erbjudandet är preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Samarbetsprojekt inom industriell forskning eller experimentell utveckling med inriktning på proteinforskning  och processutveckling.

treklover2

Vem kan söka?

Projekt som består av minst ett företag med forskning, utveckling eller produktion i Sverige och minst en akademisk part, från universitet, högskola eller forskningsinstitut.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan beviljas bidrag på upp till 10 miljoner kronor för en projekttid mellan ett och tre år. Medfinansiering krävs.

 

Viktiga datum

 • September 2018
  Planerad till
  September 2018
 • Erbjudandet i korthet

  Erbjudandet syftar till att stödja samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknologier som bidrar till ökad relevant kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel.

  Projekt ska bestå av minst ett företag med forskning, utveckling eller produktion i Sverige och minst en akademisk part, från universitet, högskola eller forskningsinstitut. En av dessa parter ska vara huvudsökande (koordinator). Parterna ska ha utarbetat projektförslaget gemensamt.

  Projekt kan beviljas bidrag med upp till 10 miljoner kronor för en projekttid mellan ett och tre år.

  Bidrag beviljas med krav på medfinansiering enligt regler för statligt stöd för företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet. Dessutom krävs att minst 50 procent av den totala projektkostnaden ska medfinansieras av projektets parter med icke offentliga medel.

  Vad vill vi uppnå med erbjudandet?

  Genom detta erbjudande vill vi stärka Sveriges position inom biologiska läkemedel. Erbjudandet har två inriktningar:

  • Proteinforskning, som syftar till utveckling av proteinläkemedel med potential för nya eller förbättrade behandlingsmöjligheter.
   Denna inriktning avser projekt som genom resultat från forskningsfronten inom proteinforskning syftar till att skapa nya och banbrytande metoder för behandling med proteinläkemedel. Ansökningar ska beskriva en nyskapande idé med ett tydligt mål för hur behandling med proteinläkemedel kan förbättras.
  • Processutveckling, som förbättrar tillverkningen av biologiska läkemedel genom ny eller förbättrad teknik.
   Inriktningen avser projekt som syftar till utveckling av processteknologi för produktion av biologiska läkemedel. Utvecklingen kan innebära såväl att utarbeta nya teknologier som att förbättra befintliga teknologier, så att tillverkning av biologiska läkemedel blir enklare, billigare, robustare och/eller effektivare samt i ökad utsträckning skalbar.

  Erbjudandet syftar till att stödja samarbetsprojekt med potential att fram ny kunskap och teknologier som bidrar till ökad relevant kompetens och konkurrensförmåga inom området biologiska läkemedel.

  Multidisciplinära projekt, där kompetenser från olika ämnesområden eller discipliner som kompletterar varandra samverkar är särskilt välkomna.

  I den här satsningen finns det två erbjudanden, mindre och större projekt, med två olika inriktningar inom vardera erbjudande: proteinforskning och processutveckling.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.