Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Öppen innovation i industrin

Vi genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant. Syftet är att svensk industri bättre ska ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Små företag: kostnader för att utveckla skalbara och nytänkande digitala varor och tjänster. Projektet ska ske tillsammans med stora företag genom öppen innovation.

 
Stora företag och samarbetsorganisation: kostnader för att koordinera öppna innovationsprocesser.

Vem kan söka?

Små företag, aktiebolag med verksamhet i Sverige som har högst 49 anställda. Om företaget ingår i en koncern får koncernen ha högst 49 anställda.

Stora företag, aktiebolag med verksamhet i Sverige som har minst 250 anställda eller en årsomsättning över 50 milj euro

Samarbetsorganisationer, organisationer som är juridiska personer och som har expertis att koordinera och processleda öppen innovation med små och stora företag

Hur mycket kan ni söka?

Total budget för utlysningen är 12 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Ulf Öhlander

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 08

  Tony Friede

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 38

  Göran Persson

  Administratör

  +46 8 473 31 32

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05300

  Statistik för sidan