Nordiskt samarbete inom hälsa

Nedan listar vi aktuella ansökningstillfällen inom erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 4 september 2018

Nordisk utlysning inom individanpassad vård

Stängde 4 september 2018

Vi finansierar nordiska samverkansprojekt som kan bidra till implementeringen av individanpassad medicin inom hälso- och sjukvården. Sökande ska vara från offentlig sektor, privata företag eller forskningsutförare i samverkan. Minst tre nordiska länder, alternativt två nordiska länder och ett icke nordiskt land ska delta i projektet.

Senast uppdaterad 18 december 2018 Statistik för sidan Diarienummer 2018-00597