Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 november 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 207 000 kr Avslutat 2015-06592
  Integrering av information om kulturella ekosystemtjänster i privata skogsägares skogsbruksplaner Umeå universitet 128 857 kr Avslutat 2015-06586
  Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr Avslutat 2015-06573
  Stort snabbt och smart i träkomposit Swerea IVF AB 298 029 kr Avslutat 2015-06571
  Utbyte mellan akademi och praktik för att stärka forskning och prevention av förmaksflimmer Hälsohögskolan i Jönköping AB 162 000 kr Avslutat 2015-06568
  Kvalitetssäkring av återvunna material RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 9 733 kr Avslutat 2015-06562
  Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner ABB AB 160 750 kr Avslutat 2015-06559
  Nya topologier för integrerade drivsystem ABB AB 193 500 kr Avslutat 2015-06547
  Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem ABB AB 174 092 kr Avslutat 2015-06545
  Rickettsia helvetica, virulensfaktorer och cellulära aspekter av patogenicitet Uppsala universitet 245 000 kr Avslutat 2015-06536
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06041