Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 november 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Utbyte för Innovation i Sjukvården RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 300 000 kr Avslutat 2015-06585
  Mobilitet av sjuksköterska för aferesutveckling Karolinska Universitetssjukhuset 300 000 kr Avslutat 2015-06576
  Implementering av resultat från forskning för optimerad ambulanslogistik Linköpings universitet 210 000 kr Avslutat 2015-06574
  Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 250 000 kr Avslutat 2015-06573
  En vidare syn på programmeringsutbildning Umeå universitet 113 191 kr Avslutat 2015-06567
  Kvalitetssäkring av återvunna material RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 9 733 kr Avslutat 2015-06562
  Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner ABB AB 160 750 kr Avslutat 2015-06559
  Kompetensutbyte inom industriella tribosystem Uppsala universitet 180 000 kr Avslutat 2015-06555
  Nya topologier för integrerade drivsystem ABB AB 193 500 kr Avslutat 2015-06547
  Samverkan för åtgärder mot överhettarkorrosion Umeå universitet 297 667 kr Avslutat 2015-06550
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-06041