Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation 2016 3

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Mikro- och nanofluidik för diagnostik Lunds universitet 173 470 kr Avslutat 2016-04571
  Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsärskola Uppsala universitet 161 441 kr Avslutat 2016-04553
  Mobilitet mellan akademi och industri för ökad industrinärvaro på grundutbildning inom biomedicin Linköpings universitet 300 000 kr Avslutat 2016-04480
  Att tänja på gränserna för nukleofil aromatisk substitution genom fotokemi Uppsala universitet 182 730 kr Avslutat 2016-04572
  Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsär Uppsala universitet 156 462 kr Avslutat 2016-04554
  För ökad industriell användning av storskalig forskningsinfrastruktur - ett strategiskt utbyte mellan SP och MAX IV Research Institutes of Sweden 215 000 kr Avslutat 2016-04453
  Tillämpning av Open-source CFD-verktyg för Svenska stål samfundet SWEREA MEFOS AB 225 000 kr Avslutat 2016-04563
  Concedo - Digitala kontrakt genom teknik för distribuerade liggare Luleå tekniska universitet 300 000 kr Avslutat 2016-04562
  Nya analysmöjligheter för innovativa byggnadsverk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 270 000 kr Avslutat 2016-04545
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-02880