Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 4 oktober 2016

Nationell individrörlighet för innovation 2016 3

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Mobilitet mellan akademi och industri för ökad industrinärvaro på grundutbildning inom biomedicin Linköpings universitet 300 000 kr Avslutat 2016-04480
  För ökad industriell användning av storskalig forskningsinfrastruktur - ett strategiskt utbyte mellan SP och MAX IV Research Institutes of Sweden 215 000 kr Avslutat 2016-04453
  Att tänja på gränserna för nukleofil aromatisk substitution genom fotokemi Uppsala universitet 182 730 kr Avslutat 2016-04572
  Mikro- och nanofluidik för diagnostik Lunds universitet 173 470 kr Avslutat 2016-04571
  Tillämpning av Open-source CFD-verktyg för Svenska stål samfundet SWEREA MEFOS AB 225 000 kr Avslutat 2016-04563
  Concedo - Digitala kontrakt genom teknik för distribuerade liggare Luleå tekniska universitet 300 000 kr Avslutat 2016-04562
  Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsär Uppsala universitet 156 462 kr Avslutat 2016-04554
  Samverkan med lärare för utveckling av ett undervisningsstöd för läs- och skrivutveckling i grundsärskola Uppsala universitet 161 441 kr Avslutat 2016-04553
  Nya analysmöjligheter för innovativa byggnadsverk KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 270 000 kr Avslutat 2016-04545
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-02880