Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Stockholm som test arena för framtidens mobilitet RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Avslutat 2016-03391
  Från forskning till produkt En bro mellan forskning och industri för att utveckla nya medel mot blodsugande insekter ACRETO AB 68 446 kr Avslutat 2016-03445
  Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete Göteborgs Universitet 300 000 kr Avslutat 2016-03264
  BioNova - Mobility for biopharmaceuticals KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Avslutat 2016-03344
  Validering av en ny serie BET-bromodomänhämmare Göteborgs Universitet 200 000 kr Avslutat 2016-03369
  Dansarkiv och digital delaktighet Göteborgs Universitet 300 000 kr Avslutat 2016-03423
  Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet Luleå tekniska universitet 155 562 kr Avslutat 2016-03426
  Maskininlärning-baserat diagnosbeslutsstöd för radiologi Uppsala universitet 112 865 kr Avslutat 2016-03375
  Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering RISE Research Institutes of Sweden AB 161 734 kr Avslutat 2016-03430
  Kommunhandledare som forskningsmediator MALMÖ KOMMUN 190 000 kr Avslutat 2016-03416
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-01907