Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Nationell individrörlighet för innovation

Stängde 16 juni 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Viktiga datum

 • Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Stockholm som test arena för framtidens mobilitet RISE Research Institutes of Sweden AB 300 000 kr Avslutat 2016-03391
  Samverkan akademi och praktik för innovation i socialt arbete Göteborgs Universitet 300 000 kr Avslutat 2016-03264
  BioNova - Mobility for biopharmaceuticals KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 300 000 kr Avslutat 2016-03344
  Dansarkiv och digital delaktighet Göteborgs Universitet 300 000 kr Avslutat 2016-03423
  Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet Luleå tekniska universitet 155 562 kr Avslutat 2016-03426
  Validering av en ny serie BET-bromodomänhämmare Göteborgs Universitet 200 000 kr Avslutat 2016-03369
  Från forskning till produkt En bro mellan forskning och industri för att utveckla nya medel mot blodsugande insekter ACRETO AB 68 446 kr Avslutat 2016-03445
  Mobilitet för innovativ mikrobiologisk analysteknik och vetenskaplig meritering RISE Research Institutes of Sweden AB 161 734 kr Avslutat 2016-03430
  Data-Driven Predictive Maintenance for Trucks Högskolan i Halmstad 205 000 kr Avslutat 2016-03451
  Maskininlärning-baserat diagnosbeslutsstöd för radiologi Uppsala universitet 112 865 kr Avslutat 2016-03375

  Diarienummer 2016-01907

  Statistik för sidan