Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Stängde 27 april 2018

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer inom verksamhetsutveckling, forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan organisation än sin egen. Syftet är att öka kunskapsspridningen och möjligheten att bygga nya långvariga relationer.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation än den egna

Vem kan söka?

Disputerade lärare och forskare eller forsknings- och utvecklingspersonal

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor

Viktiga datum

 • Hinner du inte?

  Om du inte har möjlighet att söka vid detta tillfälle öppnar en ny utlysning den 20 augusti som stänger 2 oktober.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Subjektiva intryck av lyssningströtthet hos personer som studerar med hjälp av syntetiskt tal MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 116 000 kr Avslutat
  2018-02427
  Nya logiker för innovation Mälardalens högskola 175 630 kr Avslutat
  2018-02429
  MAP2: Maskininlärning i kraftenheter och elsystem Mälardalens högskola 217 239 kr Pågående
  2018-02434
  TRYM: Lita på dina mätvärden! Mälardalens högskola 176 888 kr Avslutat
  2018-02437
  Metalliska uttryck för livet hemma mobilitetsprojekt för utveckling av dekorativa och tåliga PVD-beläggningar RISE IVF AB 300 000 kr Avslutat
  2018-02449
  Övervakning av elkvalitet i transmissions- och distributionsnät ABB AB 300 000 kr Avslutat
  2018-02426
  Utvärdering av distribuerade sensorer med AI lösningar ABB AB 300 000 kr Pågående
  2018-02445
  Från grundforskning till livsmedelsutveckling Lunds universitet 238 476 kr Avslutat
  2018-02448
  Creating Synergies between MBSE and Design Thinking Linköpings universitet 215 543 kr Avslutat
  2018-02433
  Digitalisering och nya funktioner hos kraftelektroniska omvandlare i distributionsnät ABB Power Grids Sweden AB 296 101 kr Avslutat
  2018-02435

  Liknande erbjudanden

  <p>Genom Vinnova fick forskaren Johan Dahlin möjlighet att byta universitetet mot näringslivet. Läs mer om prototypen han utvecklade inom artificiell intelligens som hjälper läkare.</p>

  Diarienummer 2017-04723

  Statistik för sidan