Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Individrörlighet för innovation

Stängde 22 maj 2017

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Målet är att minska avståndet mellan akademi och resten av samhället.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Lön för personer som ska byta sektor i upp till 3 månader - nationellt eller internationellt.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, offentliga organisationer eller privata organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill vi ge individer inom forskning och innovation en bredare erfarenhet genom att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Arbetet kan ske i eller utanför Sverige. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period om 18 månader.

  Erbjudandet ska öka samverkan mellan främst akademi och andra delar av samhället och göra steget mellan de två sektorerna lägre. Vi hoppas även kunna öka det internationella samaretet.

  Vi riktar oss till disputerade forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut, eller personer inom privat och offentlig verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling eller innovation.

  Bidraget kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation och sektor än hemmaorganisationen. Bidraget kan täcka upp till 50 % av dessa kostnader. Bidraget kan endast avse en individ. Indirekta kostnader är tillåtna om det är rutin vid hemorganisationen, men endast inom det maximala bidragsbeloppet om 300 000 kr. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Innovativ statistik för att nyttiggöra genomdata Uppsala universitet 195 000 kr Avslutat 2017-02593
  Samverkan för ökat lärande om testbäddar och partnerskap i städer RISE Research Institutes of Sweden AB 271 000 kr Pågående 2017-02827
  Nationell GIS-analys av potentialen för lönsam skötsel av frivilligt skyddade naturvårdsskogar STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK 217 600 kr Avslutat 2017-02815
  Mycket tillförlitlig och låg latens kommunikation för industriell digitalisering ABB AB 296 000 kr Avslutat 2017-02822
  Utveckling av en samverkansmodell för bygg- och anläggningsindustrin Lunds universitet 70 777 kr Avslutat 2017-02825

  Diarienummer 2017-02498

  Statistik för sidan