Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobiliserings- och lärinsatser för framtida innovationsmiljöer

Målet med utbildningsinsatserna är att ge aktörer i matsystemet en möjlighet att öka kunskapen, motivationen och förutsättningarna för att använda sig av system-tänk och ett missionsorienterat arbetssätt. Satsningen ska också bidra till att skapa ett gemensamt engagemang och en förankring kring det tema som aktörerna valt att arbeta inom i syfte att få dessa aktörer att samla sig och tillsammans arbeta mot gemensamma mål. I förlängningen ska satsningen kunna bidra till en underlät-tad formeringsfas för innovationsmiljöer som skulle kunna söka medel i en framtida utlysning inom programmet.

Tidigare ansökningstillfällen

Ett nytt recept för matsystemet – Mobilisering
Stängde 17 augusti 2022

kombinerad mobiliserings- och lärinsats för att jobba tillsammans mot ambitiösa mål för ett hållbart matsystem.

Senast uppdaterad 2 december 2023

Diarienummer 2022-01228

Statistik för sidan