Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Här listar vi de aktuella ansökningstillfällena för erbjudandet.

Öppna ansökningstillfällen

5 veckor kvar
Stänger om 5 veckor

Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt

Stänger om 5 veckor

Medtech4Health stödjer projekt som kan leda till nya produkter och tjänster som löser behov inom vården. Innovationer med kommersiell potential prioriteras.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 21 september 2017

Samverkansprojekt inom medicinteknik

Stängde 21 september 2017

Med detta erbjudande finansierar vi samverkansprojekt som kan leda till nya produkter eller tjänster. Vi riktar oss till industri, akademi och vård.

Senast uppdaterad 26 april 2018   |   Statistik för sidan