Medtech4health: Medicintekniska innovationer:

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Stängde 1 april 2016

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health – 2016 vår

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Pontus Von Bahr

  Handläggare

  08-473 30 91

  Karin Sundbeck

  Administrativa frågor

  08-473 3226

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Hemodynamisk stabiliering Lunds universitet 1 988 913 kr Avslutat 2016-01909
  En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar post-operativ pancreas fistel Magle Aktiebolag 1 088 500 kr Avslutat 2016-02304
  Neuromotus: En innovativ neuroplastisk behandling av fantomsmärtor CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG 1 620 000 kr Avslutat 2016-02290
  Verifikation av diagnostikmetod för snabb antibiotikakänslighetstestning (AST) GRADIENTECH AB 1 224 125 kr Avslutat 2016-02286
  Vävnadsoptik som källa för framtidens endoskopi BioOptico AB 545 147 kr Avslutat 2016-02282
  Utrustning och metod för upptäckt av prostatacancer i kirurgiska marginalen Västerbottens läns landsting 913 142 kr Avslutat 2016-02274
  En biooptisk metod för bedömning av mikrocirkulationen för att förutsäga kardiovaskulär sjukdom Linköpings universitet 2 000 000 kr Avslutat 2016-02211
  TCP-25 PU kompress - en avancerad bioaktiv sårkompress in2cure AB 1 445 000 kr Avslutat 2016-02343
  En smart och lättanvänd plattform för att underlätta ultrastrukturella patologiska diagnoser Vironova AB (publ) 2 223 000 kr Avslutat 2016-02329
  Utveckling av sensorteknik för ny klinisk metod för kontinuerlig mätning av hjärtminutvolym under kirurgi KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 1 961 776 kr Avslutat 2016-02328
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07039