Medtech4health: Medicintekniska innovationer

Med erbjudandet Medicinteknik inom vård och omsorg ville Medtech4Health stödja innovationer som kan leda till nytta för patienter eller hälso- och sjukvården. Innovationer med kommersiell potential prioriterades.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 1 april 2016

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Stängde 1 april 2016

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health – 2016 vår

Senast uppdaterad 24 juni 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2015-07026