Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag:

Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag 2018

Stängde 30 november 2018

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.Börja ansökan i god tid

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Henrik Mindedal

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll.

  070‐888 84 45

  Pontus von Bahr

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor, Vinnova.

  08- 473 30 91

  Anna Tegnesjö

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor, Vinnova.

  08-473 31 62

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Analys av strålningsdata och utvärdering av prototyp TEN MEDICAL DESIGN AB 200 000 kr Avslutat 2018-04567
  Marknadsutveckling med patientfokus av Lundatex® kompressionsprodukter PRESSCISE AB 200 000 kr Avslutat 2018-00830
  En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar postoperativ pancreas fistel Magle Chemoswed AB 200 000 kr Avslutat 2018-03074
  TrollDental additiv tillverkning TrollDental Sweden AB 114 807 kr Avslutat 2018-03076
  Ersättnings- och subventioneringsmodeller för digitala verktyg Medituner AB 95 000 kr Avslutat 2018-03078
  Säkerhetslösning för medicinska slangar TADA MEDICAL AB 199 800 kr Avslutat 2018-04037
  Kompetensförstärkning för utveckling av etablieringsstrategi i USA för EasyAngle Meloq AB 194 000 kr Avslutat 2018-04853
  MDR uppfyllnad vid Stille STILLE AB 200 000 kr Pågående 2018-04855
  MedTech4Health kompetensförstärkning för Native Bionics Native Bionics Scandinavia AB 200 000 kr Avslutat 2018-04038
  Regulatorisk kompetensförstärkning PUsensor AB 97 500 kr Pågående 2018-03281

  Diarienummer 2018-00532

  Statistik för sidan