Medtech4Health kompetensförstärkning i småföretag:

Satsning på stärkt kompetens i småföretag inom vård och omsorg

Stängde 30 november 2017

Erbjudandet ger småföretag möjlighet att få finansiering för att under en kortare tid anlita eller anställa en extern person. Syftet är att hjälpa företaget att komma ut med en innovativ medicinteknisk produkt på marknaden. Kompetensförstärkningen av företaget ska ge bestående effekt såsom att den regulatoriska eller kliniska kunskapen hos företaget stärks. Det handlar alltså inte om att finansiera en resurs i ett utvecklingsprojekt.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Lönekostnad för att anlita en extern kompetens som kan bidra i utvecklingen eller kommersialiseringen av en medicinteknisk innovation.

treklover2

Vem kan söka?

Svenska mikroföretag, små eller mellanstora företag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Du kan söka upp till 200 000 kronor per projekt, men stödet får inte vara mer än 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 1 feb 2017
  Öppnar för ansökan
  1 feb 2017
 • 30 nov 2017
  Ansök senast kl 14:00
  30 nov 2017 kl 14:00
 • 15 mar 2017
  Projekt får starta
  15 mar 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi finansiera kompetensförstärkning i mikro-, små och medelstora företag. Det kan till exempel röra sig om medicinsk kompetens, regulatorisk kompetens eller forskningskompetens. Det kan också vara kompetens som ger ett patientperspektiv. Kompetensen ska vara viktig för att den sökande skall kunna utveckla en produkt eller tjänst som involverar medicinsk teknik. Produkten eller tjänsten ska lösa ett tekniskt, vetenskapligt eller patientflödesproblem inom vård och omsorg.

  Exempel på kompetens kan vara

  • personal i vård och omsorg med specialistkunskaper  
  • person som kan analysera och definiera relaterat behov i vård och omsorg
  • akademiska forskare
  • medicinteknisk expert, till exempel från teknisk högskola, medicinteknisk avdelning på sjukhus eller företag
  • person från patientorganisation med expertkunskap om till exempel  produktanvändning
  • expert på kliniska prövningar och testbäddar
  • expert på inköp inom landsting/region

  Den anlitade personen ska tillföra kompetens till företaget på ett bestående sätt och inte bara vara en resursförstärkning i projektet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi vänder oss till mikroföretag, små- eller medelstora företag,  med en konkret produkt- eller tjänsteidé som ni vill ta till marknad. Ert företag ska ha en nettoomsättning på minst 300 000 kronor, eller kunna visa att ni har tillgängligt kapital som motsvarar medfinansiering. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  CV-mall (doc, 80 kB) Projektbeskrivningsmall (doc, 99 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  itACiH - Verksamhetsstöd för samverkande vårdgivare ITACIH AB 200 000 kr Avslutat 2017-01720
  GAP-analys och uppgradering av kvalitetsledningssystem inför ISO 13485-certifiering BIOARCTIC AB 200 000 kr Avslutat 2017-01719
  Innovativ kateter Cavis Technologies AB 200 000 kr Avslutat 2017-01716
  Trådlös mätning och kommunikation för dosimetrar INTELLEGO TECHNOLOGIES AB 100 000 kr Avslutat 2017-01670
  Kompetensförstärkning för kvalitativ medicinteknisk studie BRIGHTER AB (PUBL) 200 000 kr Pågående 2017-05347
  Ventilator validation BREAS MEDICAL AKTIEBOLAG 22 000 kr Pågående 2017-05344
  Utveckling av sälj- och marknadskompetens för Mevia Mevia AB 195 000 kr Pågående 2017-05337
  Utveckling av signalbearbetning och presentationsgränssnitt för RespiHeart sensorsystem RespiHeart AB 200 000 kr Avslutat 2017-05330
  Teknisk projektledning för färdigställande och första-kund-integration av Asthmatuner Medituner AB 176 700 kr Avslutat 2017-03440
  Economic analysis optimal solution for NPH pre- and postoperative LIKVOR AB 200 000 kr Pågående 2017-03439
  Alla projekt för omgången