Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter:

Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Stängde 14 september 2016

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa.

  08 - 473 30 91

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  0702 – 94 92 96

  Peter Hult

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll. (ej tillgänglig under perioden 1/7 – 29/8)

  013 - 28 67 42

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis Lunds universitet 468 000 kr Avslutat 2016-04187
  Klinisk verifiering av innovativ produkt som förenklar intravenösa stick Ortrud Medical AB 142 424 kr Avslutat 2016-04185
  Utvärdering av nytt strålskydd TEN MEDICAL DESIGN AB 398 000 kr Avslutat 2016-04179
  Klinisk verifiering av smart läkemedelsdosett enl. ISO/IEC 62366 PILLOXA AB 480 000 kr Avslutat 2016-04175
  Kryoprevention av oral mukosit BrainCool AB (publ) 500 000 kr Avslutat 2016-04171
  Klinisk prövning av ALEX; en webbaserad tjänst för diagnostik av bakterieinfektioner 1928 DIAGNOSTICS AB 300 000 kr Avslutat 2016-04170
  Oral elektrisk stimulering för patienter med snarkningsproblem och Obstruktiv Sömnapné Karolinska Institutet 82 522 kr Avslutat 2016-04174
  Klinisk verifiering av trycksårsindikator PUsensor AB 395 681 kr Avslutat 2016-04054
  Klinisk verifiering av RespiHeart på en Akutklinik RespiHeart AB 400 000 kr Avslutat 2016-04188
  Klinisk utvärdering av EasyAngle Meloq AB 262 000 kr Avslutat 2016-04181
  Statistik för sidan Diarienummer 2016-03515