Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter:

Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Stängde 14 september 2016

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Pontus von Bahr

  Frågor angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa.

  08 - 473 30 91

  Reidar Gårdebäck

  Medtech4health

  0702 – 94 92 96

  Peter Hult

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll. (ej tillgänglig under perioden 1/7 – 29/8)

  013 - 28 67 42

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Klinisk verifiering av innovativ produkt som förenklar intravenösa stick Ortrud Medical AB 142 424 kr Avslutat 2016-04185
  Oral elektrisk stimulering för patienter med snarkningsproblem och Obstruktiv Sömnapné Karolinska Institutet 82 522 kr Avslutat 2016-04174
  Klinisk verifiering av catheasy CATHEASY VÄSTERÅS AB 224 678 kr Avslutat 2016-04168
  Klinisk utvärdering av EasyAngle Meloq AB 262 000 kr Avslutat 2016-04181
  Clinical evaluation of Joint Academy, an innovative Internet-based platform for the management of osteoarthritis Lunds universitet 468 000 kr Avslutat 2016-04187
  Klinisk verifiering av smart läkemedelsdosett enl. ISO/IEC 62366 PILLOXA AB 480 000 kr Avslutat 2016-04175
  Klinisk verifiering av trycksårsindikator PUsensor AB 395 681 kr Avslutat 2016-04054
  Kryoprevention av oral mukosit BrainCool AB (publ) 500 000 kr Avslutat 2016-04171
  Utvärdering av nytt strålskydd TEN MEDICAL DESIGN AB 398 000 kr Avslutat 2016-04179
  Klinisk prövning av ALEX; en webbaserad tjänst för diagnostik av bakterieinfektioner 1928 DIAGNOSTICS AB 300 000 kr Avslutat 2016-04170

  Diarienummer 2016-03515

  Statistik för sidan