Medtech4health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Inom erbjudandet Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter kunde företag och akademi söka finansiering för att kliniskt verifiera medicintekniska produkter eller prototyper som har potential att bidra till en bättre vård och/eller stärka svensk medicinteknisk industri.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 14 september 2016

Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter

Stängde 14 september 2016

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016

Senast uppdaterad 1 mars 2019 Statistik för sidan Diarienummer 2016-03507