Medtech4Health innovatörer:

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Stängde 12 april 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Innovativt system för mätning av gångförmåga i den kliniska vardagen Norrlands Universitetssjukhus 629 994 kr Avslutat 2016-02472
  Genväg till bättre och säkrare vård för patienter med svårläkta sår BLEKINGE LÄNS LANDSTING 850 000 kr Avslutat 2016-02509
  Dosplanering från MR-kamerabilder ger bättre och effektivare cancerbehandling Region Skåne 972 600 kr Avslutat 2016-02529
  Utvärdering av falldämpande golv som förebyggande åtgärd på äldreboende STOCKHOLMS KOMMUN 421 600 kr Avslutat 2016-02596
  Fickultraljud för innovativ hjärtsviktsdiagnostik Jämtlands läns landsting 946 398 kr Avslutat 2016-02514
  Reducering av lufmikroembolier vid hemodialys Region Västerbotten 525 000 kr Pågående 2016-02564

  Diarienummer 2016-00265

  Statistik för sidan