Materialbaserad konkurrenskraft:

Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Stängde 15 juni 2017

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

Vem kan söka?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Produktion av uppskalade Na-jonbatteriprototyper med en ny katodmaterial LiFeSiZE AB 1 407 847 kr Avslutat
  2017-03103
  Ökad VErktygsprestanda med Rockit LAserGenererade ytor (ÖVERLAG) Luleå tekniska universitet 1 837 498 kr Pågående
  2017-03240
  Polarisationskänsliga IR-detektorer baserade på kvantbrunnar IRnova AB 1 028 170 kr Avslutat
  2017-03203
  Naturlig svensk grafit för framtidens litiumjonbatterier Uppsala universitet 1 585 000 kr Pågående
  2017-03130
  Strålskyddande textil TEN MEDICAL DESIGN AB 1 226 000 kr Avslutat
  2017-03126
  Lynx Oxeon AB 1 766 995 kr Avslutat
  2017-03184
  Nya fiberoptiska lösningar för lasrar i mid-IR och UV RISE Research Institutes of Sweden AB 2 000 000 kr Pågående
  2017-03232
  Återvunna aluminiumlegeringar för högtemperaturapplikationer RISE SWECAST 1 980 000 kr Pågående
  2017-03241
  Reduced oxygen content of PM HIP materials for nuclear power plants Swerim AB 1 999 978 kr Pågående
  2017-03222
  Konkurrenskraftigt gråjärn för hållbar utveckling Lunds universitet 2 000 000 kr Avslutat
  2017-03213