Materialbaserad konkurrenskraft

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 15 juni 2017

Materialbaserad konkurrenskraft - 2017 vår

Stängde 15 juni 2017

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka tillväxten för svenska företag som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. 

Senast uppdaterad 12 april 2017

Diarienummer 2016-05348

Statistik för sidan