Materialbaserad konkurrenskraft 2016:

Materialbaserad konkurrenskraft

Stängde 13 december 2016

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för svenska företag som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

Vem kan söka?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar överbryggningsprojekt. Ett överbryggningsprojekt ska utveckla ett koncept så att det kan användas som beslutsunderlag för aktörer när de avgör om de ska ta produkten till marknad. Projektet ska avhjälpa eventuella kunskapsluckor och ta fram ny kunskap, alternativt använda befintlig kunskap på nytt sätt.

  Exempel på aktiviteter kan vara

  • Forska på eller utveckla ett industriellt koncept eller en produkt tillsammans med potentiella kunder och partners
  • Utreda förutsättningar på och strategier för marknaden
  • Identifiera roller och ansvarsfördelning vid efterföljande implementering
  • Utveckla en affärsmodell eller affärsmodeller längs värdekedjan.

  Projektförslag som handlar om additiv tillverkning av metaller omfattas inte av erbjudandet.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Anders Marén

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 31 88

  Marie Wikström

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Additiv tillverkning av formar för glasgjutning RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 300 000 kr Avslutat
  2016-05440
  Ökad prestanda och konkurrenskraft genom effektiv bearbetning av den nya superlegeringen AD730 Linköpings universitet 1 785 000 kr Pågående
  2016-05449
  RUBTEX - Hållbar optimering av vidhäftning mellan gummi och textil RISE Research Institutes of Sweden AB 1 800 000 kr Avslutat
  2016-05473
  Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar RISE INNVENTIA AB 1 794 960 kr Avslutat
  2016-05489
  Nästa generation materialprodukter och IPR för Molekylära solceller DYENAMO AB 1 962 000 kr Avslutat
  2016-05401
  Dialkoholcellulosafiberförstärkta wellpappförpackningar BillerudKorsnäs AB 260 262 kr Avslutat
  2016-05406
  Ett industriellt orienterat beräkningsverktyg för modellering mikrostruktur vid stränggjutning av stål Swerea KIMAB AB 282 400 kr Avslutat
  2016-05414
  ABBs kompositisolatorer tillverkade av termoplast Swerea SICOMP AB 280 000 kr Avslutat
  2016-05432
  Ausferritisk gjutjärn direkt efter gjutning Swerea SWECAST AB 300 000 kr Avslutat
  2016-05396
  Utveckling av en lokal värdekedja för vattenrening med UV-LEDs, från epitaxi till produktintegrering Watersprint AB 1 943 524 kr Avslutat
  2016-05388

  Diarienummer 2015-07093

  Statistik för sidan