Materialbaserad konkurrenskraft 2016:

Materialbaserad konkurrenskraft

Stängde 13 december 2016

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för svenska företag som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

Vem kan söka?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar överbryggningsprojekt. Ett överbryggningsprojekt ska utveckla ett koncept så att det kan användas som beslutsunderlag för aktörer när de avgör om de ska ta produkten till marknad. Projektet ska avhjälpa eventuella kunskapsluckor och ta fram ny kunskap, alternativt använda befintlig kunskap på nytt sätt.

  Exempel på aktiviteter kan vara

  • Forska på eller utveckla ett industriellt koncept eller en produkt tillsammans med potentiella kunder och partners
  • Utreda förutsättningar på och strategier för marknaden
  • Identifiera roller och ansvarsfördelning vid efterföljande implementering
  • Utveckla en affärsmodell eller affärsmodeller längs värdekedjan.

  Projektförslag som handlar om additiv tillverkning av metaller omfattas inte av erbjudandet.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Tunnfilmsteknik för grafenbaserade kontaktmaterial ABB AB 1 010 000 kr Pågående 2016-05482
  Kvalificering och anpassning av TiSurf® för industriell produktion Swerea KIMAB AB 300 000 kr Avslutat 2016-05478
  RUBTEX - Hållbar optimering av vidhäftning mellan gummi och textil RISE Research Institutes of Sweden AB 1 800 000 kr Avslutat 2016-05473
  Design av innovativ stållegering: Konceptvalidering av maskininlärning som verktyg för materialdesign HiMat Engineering AB 269 222 kr Avslutat 2016-05430
  Gjutna verktyg med optimal värmeöverföring Swerim AB 300 000 kr Avslutat 2016-05408
  Materialutveckling för nästa generations högspännings produkter ABB AB 1 987 019 kr Pågående 2016-05395
  Utveckling av en lokal värdekedja för vattenrening med UV-LEDs, från epitaxi till produktintegrering Watersprint AB 1 958 294 kr Pågående 2016-05388
  Framtidens Gummi ANVA POLYTECH AB 167 785 kr Avslutat 2016-05443
  Additiv tillverkning av formar för glasgjutning RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 300 000 kr Avslutat 2016-05440
  ABBs kompositisolatorer tillverkade av termoplast Swerea SICOMP AB 280 000 kr Avslutat 2016-05432
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07093