Materialbaserad konkurrenskraft 2016:

Materialbaserad konkurrenskraft

Stängde 13 december 2016

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka möjligheterna till tillväxt för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material. Materialteknik och materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojektet.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för svenska företag som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

treklover2

Vem kan söka?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • 13 sep 2016
  Öppnar för ansökan
  13 sep 2016
 • 13 dec 2016
  Ansök senast kl 14:00
  13 dec 2016 kl 14:00
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar överbryggningsprojekt. Ett överbryggningsprojekt ska utveckla ett koncept så att det kan användas som beslutsunderlag för aktörer när de avgör om de ska ta produkten till marknad. Projektet ska avhjälpa eventuella kunskapsluckor och ta fram ny kunskap, alternativt använda befintlig kunskap på nytt sätt.

  Exempel på aktiviteter kan vara

  • Forska på eller utveckla ett industriellt koncept eller en produkt tillsammans med potentiella kunder och partners
  • Utreda förutsättningar på och strategier för marknaden
  • Identifiera roller och ansvarsfördelning vid efterföljande implementering
  • Utveckla en affärsmodell eller affärsmodeller längs värdekedjan.

  Projektförslag som handlar om additiv tillverkning av metaller omfattas inte av erbjudandet.

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Skogsråvara- en komponent i skyddet av bilens underrede och skarvar RISE INNVENTIA AB 1 794 960 kr Pågående 2016-05489
  Ökad prestanda och konkurrenskraft genom effektiv bearbetning av den nya superlegeringen AD730 Linköpings universitet 1 785 000 kr Pågående 2016-05449
  Undvikande av sigma fas i högpresterande rostfria stål Swerim AB 946 469 kr Pågående 2016-05419
  Ett industriellt orienterat beräkningsverktyg för modellering mikrostruktur vid stränggjutning av stål Swerea KIMAB AB 282 400 kr Avslutat 2016-05414
  Dialkoholcellulosafiberförstärkta wellpappförpackningar BillerudKorsnäs AB 300 000 kr Pågående 2016-05406
  Nästa generation materialprodukter och IPR för Molekylära solceller DYENAMO AB 1 962 000 kr Pågående 2016-05401
  Ausferritisk gjutjärn direkt efter gjutning Swerea SWECAST AB 300 000 kr Avslutat 2016-05396
  Tunnfilmsteknik för grafenbaserade kontaktmaterial ABB AB 1 010 000 kr Pågående 2016-05482
  Kvalificering och anpassning av TiSurf® för industriell produktion Swerea KIMAB AB 300 000 kr Avslutat 2016-05478
  RUBTEX - Hållbar optimering av vidhäftning mellan gummi och textil RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB 1 540 000 kr Pågående 2016-05473
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2015-07093