Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt:

Medicintekniska samverkansprojekt - 2017

Stängde 21 september 2017

Vinnova kommer att finansiera samverkansprojekt mellan industri, akademi och vård inom det medicintekniska området. Projekten ska lösa ett viktigt behov och ha möjlighet att leda till nya produkter eller tjänster. Vi kommer att prioritera innovationer med kommersiell potential.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt, eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården och omsorgen.

Vem kan söka?

Minst två olika aktörer måste samverka, och minst en av parterna ska vara ett företag. Övriga parter kan vara universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

Hur mycket kan ni söka?

Finansieringen får maximalt täcka 50 procent av projektets totala budget. För utlysningen finns 16 miljoner kronor avsatt, som kommer att fördelas på 10-15 projekt under två år.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Cecilia Persson

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  018-471 79 11

  Pontus von Bahr

  Kontaktperson angående bedömningsprocess samt juridiska och administrativa frågor

  08-473 3091

  Frida Lindberg

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  07-790 96 13

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2016-05342

  Statistik för sidan