Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt - 2018

Med det här erbjudandet vill programmet Medtech4Health stödja projekt som löser ett viktigt behov och har möjlighet att leda till nya produkter och tjänster i existerande eller nyskapade företag och konstellationer. Innovationer med kommersiell potential kommer att prioriteras. Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården eller omsorgen.

Vem kan söka?

Samverkansprojekt där minst två olika aktörer deltar. Parterna kan vara företag (små, medelstora eller större företag), universitet, högskola, hälso- och sjukvårdsorganisationer, forskningsinstitut eller annan relevant aktör.

Hur mycket kan ni söka?

För utlysningen finns 16 miljoner kronor avsatt under 2 år för de projekt som beviljas finansiering. Detta beräknas fördelas på cirka 10 projekt. Stödnivån är max 50 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Pontus von Bahr

  Kontaktpersoner angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 30 91

  Cecilia Persson

  Kontaktpersoner angående utlysningens inritning och innehåll

  +46 18 471 79 11

  Frida Lindberg

  Kontaktpersoner angående utlysningens inritning och innehåll

  +46 8 790 96 13

  Cecilia Persson

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  +46 18 471 79 11

  Pontus von Bahr

  Kontaktperson angående bedömningsprocess samt juridiska och administrativa frågor

  +46 8 473 30 91

  Frida Lindberg

  Kontaktperson angående utlysningens inriktning oc innehåll

  +46 77 90 96 13

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2018-02352

  Statistik för sidan