Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health - medicintekniska samverkansprojekt

Medtech4Health är ett nationellt innovationsprogram som ska stärka svensk medicinteknisk industri genom samverkan mellan forskning, vård, industri och patienter. Här listar vi de aktuella ansökningstillfällena för erbjudandet.

Tidigare ansökningstillfällen

Medtech4Health: Medicintekniska samverkansprojekt
Stängde 20 september 2018

Medtech4Health stödjer projekt som kan leda till nya produkter och tjänster som löser behov inom vården. Innovationer med kommersiell potential prioriteras.

Samverkansprojekt inom medicinteknik
Stängde 21 september 2017

Med detta erbjudande finansierar vi samverkansprojekt som kan leda till nya produkter eller tjänster. Vi riktar oss till industri, akademi och vård.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018

Diarienummer 2016-05340

Statistik för sidan