Maskininlärning - FFI:

Maskininlärning för fordonsindustrin - FFI

Stängde 13 juni 2017

Det här erbjudandet vänder sig till projekt som berör området maskininlärning för fordonsindustrin.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt som stärkera kunskapssamverkan mellan akademi och industri inom området maskininlärning för fordonsindustrin.

Vem kan söka?

Akademi, forskningsinstitut, företag, offentliga och ideella organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Det finns ingen övre beloppsgräns, men riktlinjen för högsta stödnivå är 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Preliminär budget för hela satsningen är 50 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som berör metoder, processer och tillämpningsområden för maskininlärning. Tillämpningsområdena kan beröra

  • Fordonstekniska tillämpningsområden av maskininlärning
  • Maskininlärning för samverkande system
  • Industriella och verksamhetsaspekter av maskininlärning

  Totalt omfattar erbjudandet följande områden:

  • Komplexa fordonssystem
  • Personaliserad funktionalitet
  • Distribuerade arkitekturlösningar för maskininlärning
  • Smarta funktioner och intelligenta assistenter i fordonsspecifika domäner.
  • Datadriven produktutveckling
  • Robust optimering/styrning av produktionssystem

  Maskininlärning utvecklas snabbt och har stor potential att förändra fordonsindustrin och övriga industrigrenar. Därför är det viktigt att säkra regional och nationell kompetens i Sverige för att bibehålla global konkurrenskraft.

  FFI Machine Learning är en strategisk satsning som startar under 2017 och avslutas under 2020.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan  Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs utlysningstexten

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om projektområdena och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2017-02012

  Statistik för sidan