Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt :

Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt 2016

Stängde 30 mars 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till aktörer som kan skapa industriella lättviktslösningar i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov, där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Demonstratorprojekt på max 18 månader där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion och där man tydligt kan påvisa potentialen för industriella lättviktslösningar med grafen

treklover2

Vem kan söka?

Företag, institut, universitet, högskolor och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Den avsatta budgeten för utlysningen är fyra miljoner kronor.
Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

  • 23 nov 2016
    Öppnar för ansökan
    23 nov 2016
  • 13 jan 2017
    Skicka in projektansökan
    13 jan 2017
  • 26 jan 2017
    Workshop Chalmers
    26 jan 2017
  • 30 mar 2017
    Ansök senast kl 14:00
    30 mar 2017 kl 14:00
  • 11 maj 2017
    Beslut meddelas
    11 maj 2017
  • 15 maj 2017
    Projekt får starta
    15 maj 2017
  • Vad handlar erbjudandet om?

    De demonstratorprojekt som finansieras i det här erbjudandet ska bli en brygga till snabbare produktifiering av grafenkompetens inom lättviktsområdet, både för företag med slutprodukter och för företag inriktade på material, tillverkningsprocesser eller tjänster.

    Målet är att ta fram en industriell demonstrator där den tekniska lösningen medger en viktminskning på minst 20 procent vid industriell produktion utan att hållbarheten påverkas negativt.

    Projektansökan skickas in i förväg

    För att utveckla en projektansökan är det obligatoriskt att skicka in ett projektinitiativ enligt mall senast 13 jan 2017 till jenny.kierkemann@swerea.se

    Så här ansöker ni

    För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

    Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

    Så här går det till att ansöka och rapportera

    Påbörja ansökan i god tid

    Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.