Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kunskapssatsningar för industrins digitalisering

Det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Tidigare ansökningstillfällen

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin
Stängde 1 februari 2018

Stödjer projekt som sprider kunskap om digitalisering och digitala lösningar för industrin.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2017-04926

Statistik för sidan