Kunskapssatsningar för industrins digitalisering

Det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 1 februari 2018

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Stängde 1 februari 2018

Stödjer projekt som sprider kunskap om digitalisering och digitala lösningar för industrin.

Senast uppdaterad 15 november 2018

Diarienummer 2017-04926

Statistik för sidan