Komplex reglering - FFI

Syftet med den här satsningen är att skapa möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom området komplex reglering. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling. Här listar vi alla tillfällen att söka finansiering inom området.

En satsning för komplexa regler- och styrfunktioner

Inom Komplex reglering vill vi bidra till utvecklingen av metoder och plattformar som gör att komplexa regler- och styrfunktioner kan introduceras i fordon. Därmed kan vi möta de krav som ställs på framtida fordon med bland automatiserad körning.

Satsningen omfattar fyra områden:

  • Utveckling av moduler funktionsarkitektur
  • Kombinerad styr- och systemutveckling
  • Utveckling av virtuella arenor för simulering och verifiering
  • Informationsarkitektur

Tanken är att de projekt som får bidrag inom satsningen tillsammans ska forma grunderna för applikationer inom olika lager av fordonselektroniken, från subsystem till transportfunktioner. Projekt inom satsningen ska helst kunna demonstreras virtuellt eller i verkliga testbäddar.

Frågor?

För frågor om Komplex reglering kontakta gärna oss på FFI:s kansli på Vinnova.

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 13 december 2016

FFI Komplex reglering - 20161213

Stängde 13 december 2016

FFI Komplex reglering - 20161213

Stängd
Stängde 11 oktober 2016

FFI Komplex reglering - 2016-12-13

Stängde 11 oktober 2016

FFI Komplex reglering - 2016-12-13

Stängd
Stängde 15 september 2015

FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Stängde 15 september 2015

FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Stängd
Stängde 31 mars 2015

FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Stängde 31 mars 2015

FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Senast uppdaterad 3 april 2019

Diarienummer 2015-00075

Statistik för sidan