Insatser för att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering med syfte att skapa innovation och hållbar tillväxt:

Ny standardisering för stärkt innovations- och konkurrenskraft

Planerad till september 2018

Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny potential för standardisering kommer att prioriteras. Observera att uppgifterna i erbjudandet är preliminära.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Genomförbarhetsstudier kring standardiseringar som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft

treklover2

Vem kan söka?

Vi prioriterar sökande konstellationer som består av 2-4 organisationer varav minst en forskningsorganisation eller motsvarande samt minst ett företag med branschtillhörighet på det område som ska studeras.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan beviljas bidrag med upp till 800 000 kronor för en projekttid på 3-5 månader. Stödnivåer per part styrs av reglerna om statligt stöd. 

Viktiga datum

 • September 2018
  Planerad till
  September 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandet syftar till att beskriva förutsättningar för och behov av standardisering inom olika sektorer eller branscher. Vinnova kommer att prioritera ansökningar som beskriver och analyserar områden där det finns ny potential för standardisering för att stärka innovationsförmåga eller till exempel främja samarbeten inom viktiga områden för svensk konkurrenskraft.

  Studierna ska i tur och ordning

  1. Redovisa fakta/omvärld,
  2. Ge en vision om hur informellt eller formellt standardiseringsarbete skulle kunna bidraga, samt
  3. Beskriva hur området kan utvecklas i Sverige

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.