Innovativa startups:

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Stängde 15 januari 2019

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning.

treklover2

Vem kan söka?

Nystartade, fristående mikroföretag som är yngre än fem år, som inte har delat ut vinst och har en omsättning eller balansomslutning lägre 2 miljoner kronor per år.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

I denna omgång kan ni söka 300 000 kronor för utvecklingsprojekt.

Viktiga datum

 • 5 dec 2018
  Öppnar för ansökan
  5 dec 2018
 • 15 jan 2019
  Ansök senast kl 14:00
  15 jan 2019 kl 14:00
 • 13 mar 2019
  Beslut meddelas
  13 mar 2019
 • 13 mar 2019
  Projekt får starta
  13 mar 2019
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Startupföretag kan söka bidrag för att genomföra ett projekt med hög risk och stor potential som ökar företagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. Ni kan söka pengar för att ta ert företag till nästa nivå. Pengarna ska användas för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären bygger på. Det kan till exempel handla om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning.

  Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där företaget är i tidig fas och behöver fylla företaget med innehåll i form av kunskap och tillgångar.

  De företag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för fortsatt utvecklingsbehov.

  Krav för att få finansiering – checklista

  Företaget ska 

  • vara ett aktiebolag
  • bedriva verksamhet i Sverige
  • vara yngre än fem år vid beslutsdatum
  • ha färre än 10 anställda
  • ha haft en omsättning eller balansomslutning lägre än 2 miljoner kronor 2018
  • ha en projektledare som är firmatecknare, eller under projektperioden anställd, i det sökande bolaget

  Företaget ska inte

  • ha tagit över ett annat företags verksamhet
  • ha bildats genom företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än fem år)
  • vara börsnoterat
  • ha delat ut vinst
  • ha haft en omsättning högre än två miljoner kronor 2018
  • ägas till mer än 25 procent av andra företag (en koncerns ägande räknas ihop)
  • äga mer än 25 procent av annat företag
  • ägas till mer än 25 procent av fysisk person som äger annat bolag på samma eller angränsande marknad
  • ha några andra pågående projekt i Vinnovas program Social Innovation, Innovationsprojekt i företag eller Innovativa Startups
  • ha beviljats bidrag i program Innovativa Startups tidigare.

  Villkor och formella krav för bidrag framgår av utlysningstexten. Observera att alla formella krav måste uppfyllas för att ansökas ska bedömas. Villkoren som anges ska vara uppfyllda i anslutning till att projektet startar.

  Tidplan

  Testa om den här utlysningen passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Är företaget ett AB som bedriver verksamhet i Sverige?

  2. Är företaget max 5 år gammalt vid beslutsdatum? (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)

  3. Har företaget färre än 10 anställda?

  4. Har företaget en omsättning eller balansomslutning lägre än 2 miljoner kronor per år?

  5. Bedriver företaget verksamhet i Sverige?

  6. Är företaget börsnoterat?

  7. Har företaget delat ut vinst?

  8. Har företaget tagit över ett annat företag med verksamhet?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Alla ansökningar som uppfyller våra formella krav bedöms av tre av varandra oberoende expertbedömare. De betygsätter hur väl svaren i ansökan uppfyller bedömningskriterierna som anges i utlysningstexten.

  Alla expertbedömare har skrivit på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra eller använda information från ansökningarna, och dessutom anmäla om de är jäviga i någon ansökan.

  Vårt beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel baseras på experternas betyg och rekommendationer.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  IoT Bed Bug Indicator Smithereens AB 300 000 kr Pågående 2019-00521
  Cirkulärt kaffesystem - CGRIND CGrind AB 300 000 kr Pågående 2019-00456
  Provement 2019 Health Support Sweden AB 300 000 kr Pågående 2019-00434
  Ultrarent vatten för massproduktion av nanochips. Prototyputveckling av YET, Yield Enhancement Tool Nanosized Sweden AB 300 000 kr Pågående 2019-00425
  Från jord till skrivbord - Kajodlingens modell för hållbar urban matproduktion Kajodlingen AB 297 630 kr Pågående 2019-00424
  Rationalisering av kommersiell ostronodling i Sverige Havstenssunds Ostron AB 300 000 kr Pågående 2019-00342
  Ett digitalt system som korrigerar ryttarens sits i realtid - medan man rider - med hjälp av små vibrationssignaler. RideQ AB 300 000 kr Pågående 2019-00341
  New Box - verifiering av innovativt koncept för produktion av biobaserade förpackningsmaterial KRAX INDUSTRY DEVELOPMENT AB 300 000 kr Pågående 2019-00220
  Cyklo-P regenererbart fosforfilter för enskilda avlopp DiaPure AB 197 000 kr Pågående 2019-00171
  One Million Babies: En evidensbaserad, individanpassad graviditetsapp för tryggare graviditet & förlossning Evidensa Utveckling AB 300 000 kr Pågående 2019-01307
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02366