Innovativa startups:

Innovativa startups steg 1 - våren 2019

Stängde 15 januari 2019

Är ni ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens? I så fall kan erbjudandet Innovativa startups vara något för er.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning.

treklover2

Vem kan söka?

Nystartade, fristående mikroföretag som är yngre än fem år, som inte har delat ut vinst och har en omsättning eller balansomslutning lägre 2 miljoner kronor per år.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

I denna omgång kan ni söka 300 000 kronor för utvecklingsprojekt.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Startupföretag kan söka bidrag för att genomföra ett projekt med hög risk och stor potential som ökar företagets möjligheter att attrahera kunder, kapital eller investeringar. Ni kan söka pengar för att ta ert företag till nästa nivå. Pengarna ska användas för att validera, verifiera och utveckla er affär och den lösning affären bygger på. Det kan till exempel handla om att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller strategier för att skydda företagets nya lösning.

  Vi anlitar experter med relevant kompetens som får bedöma projekten. Därefter väljer vi de projekt som bedöms ha högst potential, mest trovärdigt upplägg och mest kvalificerat team, men där företaget är i tidig fas och behöver fylla företaget med innehåll i form av kunskap och tillgångar.

  De företag som beviljas bidrag i steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor för fortsatt utvecklingsbehov.

  Krav för att få finansiering – checklista

  Företaget ska 

  • vara ett aktiebolag
  • bedriva verksamhet i Sverige
  • vara yngre än fem år vid beslutsdatum
  • ha färre än 10 anställda
  • ha haft en omsättning eller balansomslutning lägre än 2 miljoner kronor 2018
  • ha en projektledare som är firmatecknare, eller under projektperioden anställd, i det sökande bolaget

  Företaget ska inte

  • ha tagit över ett annat företags verksamhet
  • ha bildats genom företagskoncentration (om inte samtliga företag som koncentrerades var yngre än fem år)
  • vara börsnoterat
  • ha delat ut vinst
  • ha haft en omsättning högre än två miljoner kronor 2018
  • ägas till mer än 25 procent av andra företag (en koncerns ägande räknas ihop)
  • äga mer än 25 procent av annat företag
  • ägas till mer än 25 procent av fysisk person som äger annat bolag på samma eller angränsande marknad
  • ha några andra pågående projekt i Vinnovas program Social Innovation, Innovationsprojekt i företag eller Innovativa Startups
  • ha beviljats bidrag i program Innovativa Startups tidigare.

  Villkor och formella krav för bidrag framgår av utlysningstexten. Observera att alla formella krav måste uppfyllas för att ansökas ska bedömas. Villkoren som anges ska vara uppfyllda i anslutning till att projektet startar.

  Tidplan

  Testa om den här utlysningen passar ert projekt

  Välj ett svar för varje fråga.

  1. Är företaget ett AB som bedriver verksamhet i Sverige?

  2. Är företaget max 5 år gammalt vid beslutsdatum? (Bolagsverkets registreringsdatum gäller)

  3. Har företaget färre än 10 anställda?

  4. Har företaget en omsättning eller balansomslutning lägre än 2 miljoner kronor per år?

  5. Bedriver företaget verksamhet i Sverige?

  6. Är företaget börsnoterat?

  7. Har företaget delat ut vinst?

  8. Har företaget tagit över ett annat företag med verksamhet?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Alla ansökningar som uppfyller våra formella krav bedöms av tre av varandra oberoende expertbedömare. De betygsätter hur väl svaren i ansökan uppfyller bedömningskriterierna som anges i utlysningstexten.

  Alla expertbedömare har skrivit på ett sekretessavtal, där de åläggs enligt lag att inte offentliggöra eller använda information från ansökningarna, och dessutom anmäla om de är jäviga i någon ansökan.

  Vårt beslut om vilka ansökningar som ska beviljas medel baseras på experternas betyg och rekommendationer.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Prototyp för automatiserad schemaläggning Royal Schedule AB 300 000 kr Pågående 2019-00740
  THE OMIT PROJECT Igeia Health Labs AB 300 000 kr Pågående 2019-00716
  DigiTwin (tm) / skalbar ML-baserad Följsamhetsmjukvara för kroniker - Personlig & Prediktiv DigitalTerapi Care4 Health Management AB 300 000 kr Pågående 2019-00691
  Centropy AB Centropy AB 300 000 kr Pågående 2019-00679
  Rena och hållbara energilagringslösningars SKOPAS Tech AB 300 000 kr Pågående 2019-00562
  Nemetic Gothenburg Medtech Innovations AB 300 000 kr Pågående 2019-00531
  KATLA - propellerinfällningsmekanism för elektriska flygplan Katla Aero AB 300 000 kr Pågående 2019-00470
  Fluorescensteknik för neurokirurgi FluoLink AB 300 000 kr Pågående 2019-00442
  Solidly SOLID WEB & DIGITAL TOOLS AB 300 000 kr Pågående 2019-00428
  Biomarkör baserad patient selektion för cancerbehandling FenoMark Diagnostics AB 290 000 kr Pågående 2019-00414
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-02366