Innovativa startups:

Innovativa Startups våren 2018

Stängde 27 november 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Vi vill möjliggöra utveckling av företag i faser där annan finansiering är svår att få. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer. Vi finansierar både affärsmodellering och framtagning av prototyper och demoversioner.

Viktiga datum

 • How to apply

  To apply for funding, you need to complete an application form in our application portal, Intressentportalen. The form contains questions about your project, project members and budget.

  Allow yourself enough time

  It can take a long time to complete an application, so it's a good idea to start early. That way you can save your details and come back to your application to make adjustments until you submit your final application.

  Frågor?

  If you have any questions, please don't hesitate to contact us.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05295