Innovativa startups:

Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1. Här krävs en egen finansiering på minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar. 

Finansiering kan inte ges för samma aktiviteter som ni fått finansiering för i fas 1.

treklover2

Vem kan söka?

Du som har genomfört ett projekt inom Innovativa Startups fas 1 och som fortfarande uppfyller kraven för att vara ett nystartat småföretag.

Företaget måste söka med samma organisationsnummer som beviljats medel i fas 1. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 900 000 kronor. Utöver detta måste företaget gå in med egen finansiering om minst 10 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • 14 feb 2018
  Öppnar för ansökan
  14 feb 2018
 • 5 apr 2018
  Ansök senast kl 14:00
  5 apr 2018 kl 14:00
 • 18 jun 2018
  Beslut meddelas
  18 jun 2018
 • 18 jun 2018
  Projekt får starta
  18 jun 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med den här utlysningen är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar.

  Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

  Det här kan ni söka för

  Aktiviteterna ni söker bidrag för får inte överlappa de aktiviteter vi finansierade i fas 1, eftersom vi inte finansierar samma aktivitet två gånger.

  I denna del av utlysningen kan ni söka bidrag för att:

  • utreda marknadsmässiga förutsättningar och utveckla av affärsmodeller. Kan innefatta analys av kundbehov och företagets förmåga att möta dessa.
  • utreda tekniska och designmässiga förutsättningar
  • validera egenskaper hos den tänkta produkten, tjänsten eller processen
  • ta fram ny kunskap och utveckla prototyper eller demoversioner för att testa och validera en skalbar affärsmodell direkt på den tänkta marknaden
  • utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd
  • ta fram underlag för certifiering och kvalitetssäkring
  • undersöka och utveckla produktionsmetoder.

  Passar erbjudandet för er?

  För att få finansiering behöver ni vara ett aktiebolag eller ekonomisk förening som är yngre än fem år och inte börsnoterat. Företaget ska inte ha delat ut vinst eller ha återkommande försäljning av redan marknadsintroducerade varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över 2 miljoner kronor.

  Vi förväntar oss att kunna bevilja cirka 30 procent av de ansökningar som skickas in till fas 2. Hur många projekt vi beviljar fortsatt finansiering för beror på hur många som ansöker och ansökningarnas kvalitet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Race.se - Raceband RACE 2 RACE AB 900 000 kr Pågående 2018-02169
  Från småskalig produktion till skalbar affärsmodell Tailored Photons AB 900 000 kr Pågående 2018-02180
  Minnemera: Digitala kognitionstester som kan fånga indikationer på neurokognitiva sjukdomar tidigare Mindmore AB 900 000 kr Pågående 2018-02179
  Gestrument Alive GESTRUMENT AB 900 000 kr Pågående 2018-02159
  Disruptiv GaN från Lund: Pilotproduktion och marknadsintroduktion HEXAGEM AB 900 000 kr Pågående 2018-02149
  Förberedelse för eftermarknadslansering av CO2 reducerande produkt för lastbilar RMBLSTRIP AB 900 000 kr Pågående 2018-02140
  PlaymakerAI CodePlayAI Automatiserad taggning FOOTBALL ANALYTICS SWEDEN AB 850 000 kr Pågående 2018-02138
  Kemikalieregistret CHEMICAL DOCUMENTATION CDOC AB 900 000 kr Pågående 2018-02135
  Diretto hjälper privatpersoner att bli arbetsgivare, anställa och betala vitt Diretto Employment Services AB 900 000 kr Pågående 2018-02128
  Utveckling av process för biosanering av PAH förorenad jord och sediment Nordic Bioengineering AB 900 000 kr Pågående 2018-02125
  Alla projekt för omgången
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00117