Innovativa startups:

Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Stängde 5 april 2018

Innovativa startups fas 2 våren 2018 riktar sig till de företag som har genomfört projekt inom Innovativa startups fas 1. Här krävs en egen finansiering på minst 10 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vinnovas bidrag kan maximalt vara 900 000 kronor.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar. 

Finansiering kan inte ges för samma aktiviteter som ni fått finansiering för i fas 1.

treklover2

Vem kan söka?

Du som har genomfört ett projekt inom Innovativa Startups fas 1 och som fortfarande uppfyller kraven för att vara ett nystartat småföretag.

Företaget måste söka med samma organisationsnummer som beviljats medel i fas 1. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 900 000 kronor. Utöver detta måste företaget gå in med egen finansiering om minst 10 procent av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med den här utlysningen är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar.

  Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

  Det här kan ni söka för

  Aktiviteterna ni söker bidrag för får inte överlappa de aktiviteter vi finansierade i fas 1, eftersom vi inte finansierar samma aktivitet två gånger.

  I denna del av utlysningen kan ni söka bidrag för att:

  • utreda marknadsmässiga förutsättningar och utveckla av affärsmodeller. Kan innefatta analys av kundbehov och företagets förmåga att möta dessa.
  • utreda tekniska och designmässiga förutsättningar
  • validera egenskaper hos den tänkta produkten, tjänsten eller processen
  • ta fram ny kunskap och utveckla prototyper eller demoversioner för att testa och validera en skalbar affärsmodell direkt på den tänkta marknaden
  • utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd
  • ta fram underlag för certifiering och kvalitetssäkring
  • undersöka och utveckla produktionsmetoder.

  Passar erbjudandet för er?

  För att få finansiering behöver ni vara ett aktiebolag eller ekonomisk förening som är yngre än fem år och inte börsnoterat. Företaget ska inte ha delat ut vinst eller ha återkommande försäljning av redan marknadsintroducerade varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över 2 miljoner kronor.

  Vi förväntar oss att kunna bevilja cirka 30 procent av de ansökningar som skickas in till fas 2. Hur många projekt vi beviljar fortsatt finansiering för beror på hur många som ansöker och ansökningarnas kvalitet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Validering av en genteknik för produktionen av industriella enzymer CLONEOPT AB 890 000 kr Pågående 2018-02144
  Utveckling av prototyp av högintegrerad och energieffektiv effektförstärkare (FEM) AQUILTO AB 900 000 kr Pågående 2018-02176
  Airmee fas 2 Airmiz AB 900 000 kr Avslutat 2018-02175
  Samarbetsplattform för kvalitetssäkrad kommunikation mellan veterinär, hästägare och övriga parter preVet AB 900 000 kr Avslutat 2018-02165
  Evispot - ett innovativa startup, Fas 2 Evispot AB 900 000 kr Avslutat 2018-02162
  Augmented Reality för sportsändningar Signality AB 900 000 kr Avslutat 2018-02157
  Utvecklingsprogram för Tribotextil Tribotextil AB 900 000 kr Pågående 2018-02148
  Digitalisering och harmonisering av försäkringsersättning - som är tillgänglig för alla Insurello AB 900 000 kr Pågående 2018-02145
  Stagecast - en upplevelsedesignplattform för nöjes- och sportevents. STAGECAST AB 871 650 kr Avslutat 2018-02143
  DeviceRadio: a new infrastructure for the Internet of Things that makes the benefits of IoT available to everyone DEVICERADIO AB 900 000 kr Pågående 2018-02130
  Statistik för sidan Diarienummer 2018-00117