Innovativa startups:

Innovativa startups fas 2 - hösten 2017

Stängde 19 september 2017

Det här erbjudandet riktar sig till företag som fått finansiering inom utlysningen Innovativa startups fas 1. I fas 2 kan nystartade företag få finansiering för att fortsätta utveckla innovativa, internationellt konkurrenskraftiga och hållbara affärsidéer med stor kommersiell potential.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av marknadsmässiga, tekniska, design- och produktionsmässiga förutsättningar. Utveckling av kunskap och prototyper eller demoversioner av tjänster och processer. Immaterialrättsliga utredningar. 

Finansiering kan inte ges för samma aktiviteter som ni fått finansiering för i fas 1.

treklover2

Vem kan söka?

Du som har genomfört ett projekt inom Innovativa Startups fas 1 och som fortfarande uppfyller kraven för att vara ett nystartat småföretag.

Företaget måste söka med samma organisationsnummer som beviljats medel i fas 1. 

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 900 000 kronor, företaget går utöver detta in med egen finansiering om 100 000.

Viktiga datum

 • 27 jun 2017
  Öppnar för ansökan
  27 jun 2017
 • 19 sep 2017
  Ansök senast kl 14:00
  19 sep 2017 kl 14:00
 • 14 nov 2017
  Beslut meddelas
  14 nov 2017
 • 14 nov 2017
  Projekt får starta
  14 nov 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med den här utlysningen är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar.

  Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till finansiering. Satsningen ska dessutom bidra till positiva välfärds- och samhällseffekter genom att finansiera projekt som främjar hållbar tillväxt i svenskt näringsliv.

  Det här kan ni söka för

  Aktiviteterna ni söker bidrag för får inte överlappa de aktiviteter vi finansierade i fas 1, eftersom vi inte finansierar samma aktivitet två gånger.

  I denna del av utlysningen kan ni söka bidrag för att

  • utreda marknadsmässiga förutsättningar och utveckla av affärsmodeller. Kan innefatta analys av kundbehov och företagets förmåga att möta dessa.
  • utreda tekniska och designmässiga förutsättningar
  • validera egenskaper hos den tänkta produkten, tjänsten eller processen
  • ta fram ny kunskap och utveckla prototyper eller demoversioner för att testa och validera en skalbar affärsmodell direkt på den tänkta marknaden
  • utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.
  • ta fram underlag för certifiering och kvalitetssäkring
  • undersöka och utveckla produktionsmetode

  Passar erbjudandet för er?

  För att få finansiering behöver ni vara ett aktiebolag eller ekonomisk förening som är yngre än fem år och inte börsnoterat. Företaget ska inte ha delat ut vinst eller ha återkommande försäljning av redan marknadsintroducerade varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över 2 miljoner kronor.

  Vi förväntar oss att kunna bevilja cirka 30 procent av de ansökningar som skickas in till fas 2. Hur många projekt vi beviljar fortsatt finansiering för beror på hur många som ansöker och ansökningarnas kvalitet.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Samarbete för processutveckling två-kammar spruta för läkemedel ILYA PHARMA AB 1 000 000 kr Avslutat 2017-04559
  säker tillgänglighet till havsbaserade strukturer i detta projekt med vindkraft i fokus. Offshore access sweden ab 1 000 000 kr Pågående 2017-04556
  Effektivisera förvaltning av fastigheter med vektorbaserade 3D-inomhuskartor Vyer Technologies AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04553
  Effektivare lantbruk från rymden VULTUS AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04549
  Webbtjänst som digitaliserar certifieringsbranschen (miljö- & säkerhetskrav för produkter i EU / CE-märkning) CECHECK AB 900 955 kr Pågående 2017-04537
  Miniatyriserad aktiv luftkylning för elektronik Chillwind Technologies AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04535
  Design, develop and test a production method, and engineer 3D composite materials’ performance to customer demands Fureho AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04533
  Riteband Sound Investments RITEBAND AB 1 000 000 kr Pågående 2017-04532
  Farmakodynamisk karaktärisering av STAT3 blockerare Glactone Pharma Development AB 886 500 kr Avslutat 2017-04531
  eDNA - en cloud-baserad bioinformatiskt analysplatform eDNA solutions AB 900 000 kr Pågående 2017-04530
  Alla projekt för omgången