Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017 :

Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017 - Planering

Stängde 29 augusti 2017

Med det här erbjudandet vill vi stimulera till innovationstävlingar i testbäddar. Erbjudandet har två syften. Dels att skapa ökad kompetens och systematik för att arbeta med innovationstävlingar i testbäddsorganisationer. Dels att främja miljötekniska innovationer som möter existerande behov, och som är i behov av test och verifiering.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Aktiviteter för planering av en innovationstävling inom miljöteknikområdet

treklover2

Vem kan söka?

Privat, offentlig eller ideell sektor och akademin.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Planeringsprojekt kan söka max 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • 11 maj 2017
  Öppnar för ansökan
  11 maj 2017
 • 29 aug 2017
  Ansök senast kl 14:00
  29 aug 2017 kl 14:00
 • 22 sep 2017
  Projekt får starta
  22 sep 2017
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vinnova har under flera år arbetet med satsningar som fokuserar på stöd till utveckling av testbäddar och till planering och genomförande av innovationstävlingar. I det här erbjudandet sammanför vi dessa erfarenheter och vill på så sätt stimulera till innovationstävlingar i testbäddar. Dessa testmiljöer har flera gynnsamma förutsättningar att arrangera effektiva innovationstävlingar med potential att skapa nya innovationer och förstärka innovationssystem.

  Utlysningen genomförs i två steg:

  • Steg 1 – planering, gäller ansökan om planeringsbidrag
  • Steg 2 – genomförande, avser ansökan om genomförandeprojekt. Detta steg är endast öppet för sökande som beviljats planeringsbidrag i det första steget.

  En innovationstävling innebär att identifiera existerande behov, söka efter förslag i en tävlingsform samt att ta vidare de bästa förslagen mot implementerade lösningar eller kommersialisering. Utlysningen riktar sig till testbäddsorganisationer som är ägare av en befintlig testbädd och behovsägare som söker lösningar utanför den egna organisationen på dagens miljöutmaningar.

  Testbädden behöver inte ha sitt huvudsakliga fokus inom miljöteknikområdet men däremot ska behov och utmaningar tydligt vara inom miljöområdet.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som vill planera och genomföra en innovationstävling i en testbädd där utmaningen har tydligt miljöfokus.

  Bidrag kan sökas av konsortier som består av åtminstone följande två projektparter:

  • Tävlingsledare/testbäddsorganisation – aktör som är ägare av en befintlig testbädd och som är koordinator av projektet
  • Behovsägare – etablerat företag, offentlig organisation, ideell organisation, ekonomisk förening eller stiftelse som är den projektpart som har ett konkret behov eller utmaning inom miljöområdet

  För en lyckad innovationstävling är det viktigt att rätt slags utmaning identifieras. Den ska vara tydlig och kunna engagera och mobilisera externa aktörer till innovation. I planeringssteget samarbetar behovsägaren och testbäddsorganisationen för att tillsammans formulera en utmaning. Denna ska vara tydligt inriktad mot behovsägarens behov eller utmaning och relatera till testbäddsorganisationens verksamhet. En viktig del av planeringen och det kommande tävlingsupplägget är att ta fram en kommunikationsstrategi och eventuellt välja en tävlingsplattform för innovationstävlingen.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de obligatoriska bilagorna som ska bifogas med ansökan – projektbeskrivning och CV-bilaga. Utöver dessa bilagor finns en blankett för intyg om försumbart stöd (för de organisationer som söker detta) samt en stödjande guide om utformande och arrangerande av innovationstävlingar. Här hittar ni också utlysningstexten för steg 2.

  Utlysningstext steg 2 - Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar rev 2017-07-14 (pdf, 115 kB) Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017 - Planering (Mall för projektbeskrivning) (docx, 21 kB) Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2017 – Planering (Mall för CV-bilaga) (docx, 24 kB) Intyg om försumbart stöd (docx, 37 kB) Nesta innovationstävlingar - guide (pdf, 2691 kB)

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinator Bidrag Status Diarienummer
  Från jord till bord - utan fossilbaserad plast Innovatum AB 283 500 kr Pågående 2017-03665
  Swedish Green Datacenter Innovation Challenge RISE SICS NORTH AB 300 000 kr Pågående 2017-03658
  LignoCity Innovationstävling Lignin RISE LignoDemo AB 300 000 kr Pågående 2017-03659