Innovationsprojekt i företag 2018:

Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Stängde 20 mars 2018

Är ni ett företag med färre än 250 anställda och i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Med det här erbjudandet finansierar vi hållbara innovationer. Med det menar vi produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, och som är i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

Erbjudandet i korthet

treklover1

Vad kan ni söka för?

Utredning av kommersiella förutsättningar samt framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.

treklover2

Vem kan söka?

Aktiebolag eller ekonomisk förening med driftställe i Sverige. Företaget får inte ha fler än 249 anställda. Företaget ska kunna visa att de kan stå för sin del av finansieringen.

treklover3

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 2 miljoner kronor per ansökningsomgång. Vi kan finansiera upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • 16 jan 2018
  Öppnar för ansökan
  16 jan 2018
 • 20 mar 2018
  Ansök senast kl 14:00
  20 mar 2018 kl 14:00
 • 23 maj 2018
  Beslut meddelas
  23 maj 2018
 • 23 maj 2018
  Projekt får starta
  23 maj 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet skapar vi förutsättningar för företag att starta och driva projekt i faser där annan finansiering är svår att få. Vi vill stimulera företag genom att ge dem möjligheter att ta sig an utmanande projekt med stor kommersiell potential. Vi vill även verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge unga företag med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till utveckling.

  Syftet är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Erbjudandet ska skapa förutsättningar för att på sikt kunna introducera nyskapande hållbara produkter, tjänster och processer på marknaden.

  Erbjudandet på en minut

  Vinnovas handläggare Anna Tegnesjö berättar om vårt erbjudande Innovationsprojekt i företag.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Innan ni ansöker bör ni säkerställa att erbjudandet passar ert projekt. 

  Aktiviteter ni kan söka för

  Dessa aktiviteter kan ni söka finansiering för:

  • Inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
  • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.
  • Ta fram underlag inför ett större utvecklingsarbete.
  • Ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.
  • Utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

  Vilka projekt söker vi?

  För att ert projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller detta:

  • Det ska avse en hållbar innovation, det vill säga en hållbar tänkt produkt, tjänst eller process som är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.
  • Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter (se 4.1 i utlysningstexten).
  • Vår finansiering ska ha en avgörande betydelse för projektets genomförande.

  Observera! Företag som driver större utvecklingsprojekt är välkomna att ansöka om bidrag även i kommande ansökningstillfällen.

  Testa om erbjudandet passar ert projekt

  Är ert företag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening med driftställe i Sverige som har högst 249 anställda?

  Är er tänkta produkt, tjänst eller process ny eller väsentligt bättre än lösningar som finns idag?

  Ni vet att produkten/tjänsten/processen är nyskapande i förhållande till andra alternativ genom att ni har branschkunskap, har gjort marknadsundersökningar etc.

  Har er vara, tjänst eller process potential att bli internationellt konkurrenskraftig?

  Kan projektet leda till att ny kunskap eller andra unika tillgångar utvecklas?

  Innebär utmaningarna i projektet att företaget inte kan finansiera projektet med egna medel eller riskkapital?

  Har ni säkrat finansieringen av projektets kostnader utöver Vinnovas bidrag?

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen.

  Så här fyller ni i ansökan i Intressentportalen

  Så här går det till att ansöka och rapportera

  Ladda ned projektbeskrivningsmall

  Till ansökningsformuläret bifogar ni projektbeskrivningen (enligt mallen nedan) samt en kopia på er senaste årsredovisning.

  Innovationsprojekt i företag vers 15 jan - Mall projektbeskrivning (docx, 48 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss.

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om er ansökan i Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Urval av finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Desarmering av gasflaskor AB REALISATOR ROBOTICS 450 000 kr Pågående 2018-01925
  Ytbehandlingar för renare miljö i butiker ADAPTUM AB 300 000 kr Pågående 2018-01861
  Distribution Feedbox RFR SOLUTIONS AB 1 915 000 kr Pågående 2018-01829
  Timbertrail - en ny väg i skogen Creative Optimization Sweden AB 1 113 550 kr Pågående 2018-01817
  Klinisk diagnostik via Gnothis DNA-sekvensering Gnothis AB 990 000 kr Pågående 2018-01922
  Utveckla skalbar prototyp av en ny och effektiv 5-bakterie probiotisk produkt mot IBS Immunebiotech Medical Sweden AB 609 250 kr Pågående 2018-01915
  Flexlease OBJEKTIA AB 1 580 859 kr Pågående 2018-01905
  Bio-based risk waste containers Organoclick AB 1 448 500 kr Pågående 2018-01890
  The voice of change Online Voices Europe AB 1 766 295 kr Pågående 2018-01889
  Triggerbee Consent vägleder EU-företagen i hanteringen av den nya dataskyddslagen Triggerbee AB 1 211 175 kr Pågående 2018-01883
  Alla projekt för omgången

  Andra satsningar för små och medelstora företag

  <p>Här listar vi de satsningar som inriktar sig särskilt på små och medelstora företag.</p>
  Statistik för sidan Diarienummer 2017-05192