Innovationsprojekt i företag 2018

Erbjudandet riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet. Ni ska också vara i behov av att sänka risker i tidiga projekt för att marknaden ska vilja finansiera fortsatt utveckling.

Projekten ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential.

Tidigare ansökningstillfällen

Stängd
Stängde 11 december 2018

Innovationsprojekt i företag

Stängde 11 december 2018

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Stängd
Stängde 20 mars 2018

Innovationsprojekt i företag

Stängde 20 mars 2018

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt där annan finansiering är svår att få.

Senast uppdaterad 3 juli 2019

Diarienummer 2017-05176

Statistik för sidan